Kun logistiikka ratkaisee

Tanja Gomes työskentelee erikoiskuljetusten teknisenä asiantuntijana, Tomi Nevala myyntipäällikkönä.

Tanja Gomes työskentelee erikoiskuljetusten teknisenä asiantuntijana, Tomi Nevala myyntipäällikkönä.

Erikoiskuljetuksia myös länteen ja itään

19.6.2018

VR Transpointin erikoiskuljetukset ja projektikuljetukset kulkevat kotimaan lisäksi sujuvasti myös Venäjälle ja Skandinaviaan. Länsisuunnan kuljetukset siirtokuormataan Haaparannassa ruotsalaisiin vaunuihin.

Rautateillä kuljetetaan jatkuvasti erikoiskuljetuksina monenlaista tavaraa, jonka paino tai ulottuvuudet ylittävät tavanomaiset rajat.

– Kuljetamme esimerkiksi koneita, puimureita, traktoreita, metsäkoneita ja suuria rakennuselementtejä, luettelee erikoiskuljetusten myyntipäällikkö Tomi Nevala.

Rataverkolle on määritelty suurin sallittu kuormaulottuma. Jos se ylittyy, kyseessä on aina luvanvarainen erikoiskuljetus.

– Erikoiskuljetusten hoitaminen vaatii aina tavanomaista tarkempaa operatiivista suunnittelua ja rataverkon muun liikenteen huomioon ottamista, Nevala korostaa.

Rakennusteollisuuden tuotteita projektikuljetuksina

VR Transpointin erikoiskuljetusten organisaatio hoitaa myös projektikuljetuksia, joissa asiakkaan tuotteet siirretään määränpäähän suurina kokonaisuuksina.

– Projektikuljetuksina voidaan kuljettaa esimerkiksi tehtaan koneita tai suuren rakennustyömaan elementtejä. Joskus voi olla järkevää kuljettaa vaikkapa rakennuksen peruspilarit yhdellä kertaa rakennustyömaan lähelle. Sen jälkeen pilarit voi purkaa oikeassa järjestyksessä työmaalle, Nevala kertoo.

Suurimmillaan projektikuljetukset koostuvat useista junista.

– Viime aikoina olemme saaneet merkittäviä onnistumisia esimerkiksi rakennusteollisuuden kuljetuksissa, Nevala sanoo.

Ruotsiin tai Venäjälle

Projektikuljetukset ja erikoiskuljetukset kulkevat usein Suomen rajojen yli joko Ruotsiin tai Venäjälle. Venäjän kautta voidaan kuljettaa tavaraa aina Kazakstaniin saakka.

Venäjän rajan yli kuljetukset siirtyvät vaivattomasti, sillä Suomen ja Venäjän raideleveys on lähes sama. Ruotsiin menevät tuotteet siirtokuormataan Haaparannassa ruotsalaisiin vaunuihin.

Haaparannan terminaalioperaattorilla on käytössään konttikurottaja, joka voi nostaa enimmillään 35 tonnin painoisen kuorman. Tarvittaessa terminaaliin saadaan myös järeitä mobiilinostureita.

Oikein kuormattua

Venäjälle suuntautuvat kuljetukset ovat teknisenä asiantuntijana toimivan Tanja Gomesin ominta alaa.

– Erikoiskuljetus vaatii aina tarkat mitta- ja painotiedot asiakkaalta. Pyydämme yleensä myös mittakuvat tai rakennepiirustuksen. Venäjän-kuljetuksissa tarvittavat tiedot on hyvä saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska meidän pitää hakea kuljetukselle lupa Venäjältä, Gomes kertoo. Kun kuljetettavien tuotteiden tiedot ovat selvillä, Gomes laatii tarkan kuormaussuunnitelman piirustuksineen.

Ajoittain erillinen kuormaussuunnitelma pitää laatia myös tuotteille, jotka sopisivat mittojensa puolesta sallittuun kuormaulottumaan.

– Teemme kuormaussuunnitelman, jos kuormaustapaa ei löydy Suomen ja Venäjän välisistä kuormausmääräyksistä. Kuormaustapahyväksynnällä varmistetaan, että kuljetus on varmasti turvallinen.

– Usein asiakkaat kyselevät, löytyykö heidän tuotteilleen kuormaustapaa. Tarkistan asian, ja jos ohjeita ei löydy, kysyn saman tien kaikki tarvittavat tiedot. Teen kuormaussuunnitelman ja piirustukset ja lähetän ne Venäjälle hyväksyttäväksi.

Venäjää puhuva Gomes pystyy hoitamaan lupa-asiat sujuvasti Venäjän rautateiden asiantuntijoiden kanssa. Hän muistuttaa, että hyväksyttyä kuormaustapaa on myös syytä noudattaa.

– Kuormaustavan pitää olla yksi yhteen sama kuin mihin lupa on saatu. Jos näin ei ole, kuljetus palautetaan rajalta takaisin. Jos asiakas haluaa varmistaa kuormauksensa, voin mennä paikan päälle tarkistamaan, että kaikki on kunnossa.    

Kuljetuksia uudella otteella

Sekä Tomi Nevala että Tanja Gomes ovat tulleet hiljattain VR Transpointin palvelukseen.

Nevalan työura logistiikassa on runsaan kymmenen vuoden mittainen. Viimeiset reilut viisi vuotta hän veti DB Schenkerillä merivientiosastoa. Gomes työskenteli ennen VR Transpointiin tuloaan Metsossa tarjousinsinöörinä.

Mikä erikoiskuljetuksissa kiinnostaa?

– Yksikään työpäivä ei ole samanlainen kuin edellinen, Gomes naurahtaa.

– Ei myöskään yksikään kuljetus. Kuljetettavat tuotteet ovat hyvin erilaisia, Nevala täydentää.

Näyttävimpiä Nevalan hoitamista projekteista ovat olleet Suomen kantaverkossa toimivien jättimuuntajien kuljetukset.

– Vaikka muuntajia on kuljetettu kiskoilla kymmeniä vuosia, jokainen kuljetus on aina vaikuttava. Muuntajat ovat kerta kaikkiaan massiivisia laitteita.