Kun logistiikka ratkaisee

Kun yhdistämme toimintomme, pystymme sekä räätälöimään että paketoimaan palvelukokonaisuuksia entistä paremmin asiakkaan tarpeisiin.

Kun yhdistämme toimintomme, pystymme sekä räätälöimään että paketoimaan palvelukokonaisuuksia entistä paremmin asiakkaan tarpeisiin.

Kansainvälinen ja kotimaan maantielogistiikka yhdistettiin

1.2.2019

Palvelujen räätälöinti ja paketointi onnistuvat nyt entistä paremmin, ja asiakkaita palvellaan nopeasti yhdeltä luukulta.

VR Transpointin kotimaan ja kansainvälisen maantielogistiikan organisaatiot yhdistettiin syksyn 2018 aikana. Samalla organisaatio uudistettiin asiakkaiden tarpeiden ja markkinan muutosten mukaiseksi. Maantielogistiikan johtaja Tommi Välimäki listaa tärkeimmät muutostrendit:

– Toimitusajat lyhenevät ja eräkoot pienenevät. Samaan aikaan toimintaa on kuitenkin suunniteltava niin, että kokonaisuus optimoidaan entistä paremmin.

– Lisäksi automaatio kehittyy, ja sähköisten kanavien merkitys korostuu. Nykyisin maantielogistiikassa onnistuvat jo monet asiat, joita ei ole aiemmin pystytty toteuttamaan.

Terävyyttä kilpailukykyyn

Organisaation uudistuksella tavoitellaan kilpailukyvyn terävöittämistä.

– Isona toimijana meillä on kyky tarjota kokonaisvaltaista palvelua. Kun yhdistämme toimintomme, pystymme sekä räätälöimään että paketoimaan palvelukokonaisuuksia entistä paremmin asiakkaan tarpeisiin. Kenttä, josta ratkaisuja pystytään hakemaan, on nyt entistäkin suurempi.

Maantielogistiikalla on jo nyt asiakkuuksia, joissa palveluintegraatio toteutuu laajasti.

"Isona toimijana meillä on kyky tarjota kokonaisvaltaista palvelua. Kun yhdistämme toimintomme, pystymme sekä räätälöimään että paketoimaan palvelukokonaisuuksia entistä paremmin asiakkaan tarpeisiin."

– Yhdistämme kuljettamiseen kattavaa kuljetussuunnittelua, varasto- ja terminaalipalveluja, huolintaa ja muita lisäpalveluja ja tuotamme näin kokonaisuuksia, jotka ovat kohtuullisen uniikkeja markkinalla. Uskon, että pystymme kehittämään useita asiakkuuksiamme tähän suuntaan.

Uusia toimintamalleja

Uudistuksessa brändi pysyy ennallaan, mutta monet toimintamallit muuttuvat.

– Aiemmin asiakkaita on ehkä lähestytty usealta luukulta. Nyt yhteydenpito keskitetään, ja meillä on mahdollisuus saada enemmän aikaan samoissa kohtaamisissa. Pystymme tunnistamaan piileviä tarpeita, ja pystymme haastamaan asiakasta ja itseämme palloissa, joita he haluavat meille heittää.

Otatteko uusia palloja mielellänne vastaan?

– Kyllä otamme, ja pallot myös pysyvät pyörimässä! Palvelukokonaisuuksien kehittäminen vaatii usein yhdessä jumppaamista. Siihen olemme panostaneet.
Välimäki lupaa, että uusi organisaatio on myös entistä nopeampi.

– Organisaation rakenne muokataan siihen suuntaan, että nopeiden ratkaisujen tekeminen on mahdollista. Asiat eivät pompi liian monen pöydän kautta.

Myynti lähelle tuotantoa

Varsinaisessa palvelutuotannossa ei ole odotetavissa keskittämistä.
– Asiakkuuksissa on eroja, ja tästä syystä kotimaista ja kansainvälistä kuljetustuotantoa ei yhdistetä, Välimäki linjaa.

– Meillä tulee olemaan kotimaan tuotanto kuten tähänkin asti. Kansainvälisessä liikenteessä on maa- ja aluekohtainen tuotanto Venäjällä, Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa. Kansainvälinen maantielogistiikka jatkaa itsenäisenä osakeyhtiönä. Jos asiakkaalla on sekä kotimaan että kansainvälisiä kuljetuksia, myynti ja tuotanto tehdään koordinoidusti.

Myynti on päädytty pitämään mahdollisimman lähellä asiakkaita ja tuotantoa.

– Näin toimien myyjät tietävät missä mennään, ja miten palvelu pystytään turvaamaan, Välimäki painottaa.

Tuki- ja lisäarvopalvelutoiminnoissa toimintamalli tulee olemaan mahdollisimman suoraviivainen.

– Esimerkiksi kansainvälisissä kuljetuksissa huolinta on toiminnallisesti hyvin lähellä liikenteenhoitoa, minkä vuoksi näitä toimintoja on yhtenäistetty. Terminaalitoiminnassa käytämme jatkossa entistä enemmän yhteisiä terminaaleja. Kotimaan liikenteen asiakkaille tarjotaan terminaalipalveluja, joita käytämme kansainvälisessä liikenteessä, ja päinvastoin.

Parantaako malli myös rautatie- ja maantielogistiikan yhteensovittamista?

– Ilman muuta tällaisia elementtejä on. Meillä on jo kansainvälisen maantielogistiikan asiakkuuksia, joissa yhteistyö on saatu laajennettua rautateille ja kotimaan maanteille. Toimimalla entistä yhtenäisempänä olemme pystyneet tarjoamaan asiakkaille entistä laajempia kokonaisuuksia.

Takana hyvä vuosi

Vuoden 2018 saavutukset tyydyttävät Välimäkeä.

– Sekä kotimaassa että kansainvälisesti meillä oli olosuhteet huomioon ottaen hyvä vuosi. Kysyntä oli hyvää, mutta samanaikaisesti merkittävästi kohonneet kustannukset muun muassa polttoaineissa toivat haasteita niin meille kuin yhteistyökumppaneillemmekin. Kovalla työllä ja yhdessä tekemällä haasteet kuitenkin saatiin selätettyä kiitettävästi.

"Tärkeintä on aina ymmärtää asiakasta hänen kulloisessakin tilanteessaan ja logistiikkatarpeessaan ja tuottaa siihen paras mahdollinen ratkaisu."

– Kansainvälisessä liikenteessä suoraviivaistimme merkittävästi tiettyjä toimintoja muun muassa Baltian ja Puolan liikenteissä. Lisäksi avasimme uusia palveluita, joilla on ollut vahvasti myönteinen vaikutus toiminnan kehitykseen.

Vuosi 2019 näyttää lupaavalta orastavasta suhdannekäänteestä huolimatta.

– Suhdanne tullee jatkumaan kohtuullisen hyvänä, mutta esimerkiksi rakentamisessa suhdannehuippu on jo ohitettu. Myös muutamilla muilla asiakastoimialoillamme näkyy merkkejä kysynnän hiipumisesta. Vaikutukset tulevat varmasti näkymään meilläkin.

Logistiikka on toimialana erittäin kilpailtu. Se merkitsee sitä, että alan yrityksillä on sekä haasteita että mahdollisuuksia kaikissa suhdannevaiheissa.

– Tärkeintä on aina ymmärtää asiakasta hänen kulloisessakin tilanteessaan ja logistiikkatarpeessaan ja tuottaa siihen paras mahdollinen ratkaisu. Näin kaikki voittavat, Välimäki korostaa.