Kun logistiikka ratkaisee

Markus Riikonen ja Kirsi Klemola tulivat avainasiakaspäälliköksi VR Transpointin sisäisen työkierron kautta.

Markus Riikonen ja Kirsi Klemola tulivat avainasiakaspäälliköksi VR Transpointin sisäisen työkierron kautta.

Oman asiakkuutensa toimitusjohtajat

6.5.2020

Suurten teollisuusasiakkaiden kuljetusten hoitaminen vaatii saumatonta yhteistyötä asiakkaan kanssa sekä paljon yksittäisiä onnistumisia. Sisäisestä työkierrosta tulleiden uusien avainasiakaspäälliköiden Kirsi Klemolan ja Markus Riikosen tärkein tehtävä on pitää langat käsissään ja varmistaa, että palvelukokonaisuus toteutuu sovitulla tavalla.

VR Transpointin logistiikan kehityspäällikkö Kirsi Klemola aloitti maaliskuun 2020 alussa työtehtävässä, jollaisia on harvoin tarjolla. Hänet nimitettiin rautatielogistiikan myyntiin Metsä Groupin avainasiakaspäälliköksi.

Klemola on innoissaan uudesta työstään:

– On hienoa päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan logistiikkaratkaisuja Suomen metsäteollisuuden suurimpiin yrityksiin kuuluvalle konsernille. Samalla tämä on äärimmäisen hyvä mahdollisuus oppia.

Klemola uskoo, että hänen kymmenen vuoden kokemuksensa kehitysprojektien vetäjänä on hyvä perusta avainasiakaspäällikön työlle.

– Löydän varmasti kehityskohteita, joita voimme lähteä työstämään yhdessä asiakkaan kanssa.

Uuteen tehtävään sisäisestä työkierrosta

Klemolan tapaan myös Markus Riikonen tuli avainasiakaspäälliköksi VR Transpointin sisäisen työkierron kautta. Aiemmin hän on työskennellyt konsernissa projektijohtajana sekä lakimiehenä vastaten muun muassa konsernin yritysjärjestelyjen lakipuolesta sekä logistiikan lakiasioista. Tässä roolissa hän teki yhteistyötä myös logistiikan asiakkaiden kanssa.

– Työssä kohtasi usein vaikeitakin tilanteita ja haasteita, mutta se on lopulta ihan normaalia. Ristiriitojen läpi piti pystyä näkemään ja muistaa, että suuressa kuvassa on kuitenkin kyse yhteistyöstä, Riikonen painottaa.

Nyt yhteistyö asiakkaiden kanssa on entistä monimuotoisempaa.

– Tein äskettäin erään asiakkuuden hoitosuunnitelman ja totesin, että olemme kyseseisessä asiakkuudessa tekemisissä noin 70 asiakkaan puolella työskentelevän ihmisen kanssa. Tämä kuvastaa hyvin sitä, kuinka laajasta yhteistyöstä tässä on kyse.

Riikonen on työskennellyt avainasiakaspäällikkönä vuoden verran. Aluksi hänen vastuullaan oli UPM, nyt myös Borealis ja Neste.

– Suurten asiakkaiden tarvitsemien palvelujen pyörittäminen vaatii saumatonta yhteistyötä kuljetustuotannon, suunnittelun ja myynnin välillä. Lisäksi meidän pitää pystyä pelaamaan yhteen asiakkaan vastaavien organisaatioiden ja toimintojen kanssa. Avainasiakaspäällikkö on se, joka pitää kaikki langat käsissään.

"Arjen työ on pitkälti asiakkaan tarpeisiin ja haasteisiin vastaamista"

Lopulta avainasiakaspäällikkö on vastuussa koko asiakkuudesta – hän on eräänlainen oman asiakkuutensa toimitusjohtaja.

– Tärkein tehtävämme on huolehtia siitä, että toimitamme sovitut palvelut oikean sisältöisinä ja oikea-aikaisesti sovittuun paikkaan sekä kehitämme näitä palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Lisäksi meidän pitää aina toteuttaa palvelumme turvallisesti ja vastuullisesti, tiivistää Riikonen.

Arjen työ on pitkälti asiakkaan tarpeisiin ja haasteisiin vastaamista, täydentää Klemola.

– Varmistamme, että kaikki toimii, ja jos prosessissa tulee poikkeamia, katsomme miten niistä päästään yli ja eteenpäin. Avainasiakaspäälliköillä on iso rooli myös asiakkaan toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi kustannustehokkuudessa ja turvallisuudessa pitää koko ajan päästä eteenpäin.

Markus Riikonen on hyvillään siitä, että VR Transpointin työkierto siirsi hänet aivan uudenlaisiin tehtäviin.

–On hienoa, että VR:llä tuetaan ajatusta sisäisestä kierrosta yksiköiden välillä. Tulin itse lakiyksikköön yli kahdeksan vuotta sitten. Tuosta alkuperäisestä tiimistä on lakiyksikössä enää yksi työntekijä. Kaikki muut ovat siirtyneet uusiin tehtäviin VR:n sisällä.

Avainasiakaspäällikön työ on vastannut pitkälti ennakko-odotuksia.

– Mutta paljon on tullut sellaistakin, mihin ei ole osannut varautua. Vaaditaan paljon yksittäisiä onnistumisia, että voimme toimittaa asiakkaalle sen, mitä on sovittu.

Metsäteollisuuden asialla

VR Transpoint palvelee kaikkia suuria suomalaisia metsäyhtiöitä. Erityisesti puuraaka-aineen kuljetuksissa on tehty paljon kehitystyötä, joka tehostaa kaikkien metsäasiakkaiden kuljetuksia.

– Olemme pystyneet muun muassa kasvattamaan junien maksimipainoa kesäkuukausien aikana. Voimme kuljettaa samoilla junilla entistä suuremman määrän raaka-ainetta. Parhaillaan suunnittelemme uusien kuormauspaikkojen infraa yhteistyössä Väyläviraston kanssa niin, että metsäyhtiöt ja me pääsisimme mahdollisimman tehokkaisiin prosesseihin, Klemola sanoo.

"Oma tilannekuvamme on parantunut huomattavasti"

Myös investoinnit uuteen vetokalustoon tukevat raakapuun kuljetuksia.

– Uudet, tehokkaat SR3-sähköveturit tehostavat kaikkien metsäasiakkaiden kuljetuksia. Investoimme myös uusiin vaihtotyövetureihin. Vanhoihin vetureihin verrattuna ne ovat aivan eri maailmasta tehokkuudessa ja ympäristöystävällisyydessä. Esimerkiksi hiukkasten ja typen oksidien päästöt putoavat murto-osaan, Riikonen kertoo.

Metsäteollisuudesta on tulossa kasvavassa määrin biotuoteteollisuutta. Muuttaako se jollain tavalla metsäteollisuuden kuljetustarpeita?

– Biotuotehankkeissa on usein kyse raaka-aineen tarkasta hyödyntämisestä. Isossa kuvassa raaka-aineen kuljettaminen tuntuukin lisääntyvän. Se toimii erilaisilla konsepteilla kuin lopputuotteiden kuljetukset, koska teollisuuden tarvitsemat raaka-aineet kootaan useista eri lähteistä. Sen takia raaka-ainekuljetukset suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena, Klemola sanoo.

Metsäasiakkaat hyötyvät myös VR Transpointin digitalisaatiosta.

– Oma tilannekuvamme on parantunut huomattavasti. Pystymme nyt seuraamaan yksityiskohtaisesti, kuinka kuormaukset toteutuvat. Huomaamme hyvin nopeasti, jos jossain vaikuttaa olevan ongelmia, Klemola sanoo.

Vaikka tekniikka kehittyy, joidenkin asioiden merkitys säilyy vuodesta toiseen.

– Päätöksiä tekevät edelleen ihmiset, ja toimintamme keskiössä on aina asiakkaan toiminnan tunteminen. Olemme saaneet siitä hyviä arvosanoja asiakastyytyväisyystutkimuksissa. Jatkossa pitää varmistaa, että tämä kyvykkyys säilyy ja paranee edelleen, Riikonen sanoo.