Kun logistiikka ratkaisee

Ralli kytkeytyy kiinteästi myös ratapihaohjaajien ja ratapihahenkilöstön työhön. Kouvolassa vaihtotyönjohtaja Toni Turkkila ja ratapihaohjaaja Jari Peltola käyvät Rallista läpi tulevien kuljetusten vaatimia vaihtotyösuunnitelmia.

Ralli kytkeytyy kiinteästi myös ratapihaohjaajien ja ratapihahenkilöstön työhön. Kouvolassa vaihtotyönjohtaja Toni Turkkila ja ratapihaohjaaja Jari Peltola käyvät Rallista läpi tulevien kuljetusten vaatimia vaihtotyösuunnitelmia.

Ralli tuottaa tarkkaa tietoa ja ohjaa toimimaan oikein

26.4.2019

Uudella toiminnanohjausjärjestelmällä ohjataan kaikkia rautatielogistiikan toimintoja tilauksesta tuotantoon ja laskutukseen asti. Myös asiakkaat saavat tehostettua omaa toimintaansa Rallin tuottaman tarkan tiedon avulla.

Marraskuun 25. päivän vastainen yö oli jo pitkällä, mutta VR:n pääkonttorin kahdessa huoneessa ja monien järjestelmätoimittajien toimistoissa ympäri Suomea tehtiin vielä keskittyneesti töitä.

VR:n ICT-henkilöstö ja järjestelmätoimittajien asiantuntijat valmistautuivat siirtämään dataa vanhoista järjestelmistä uusiin, uudelleenohjaamaan lukuisia liittymiä ja kytkemään päälle uuden toiminnanohjausjärjestelmä Rallin, jolla ohjataan kaikkia rautatielogistiikan toimintoja.

– Olihan siinä aikamoinen jännitys päällä, muistelee Rallin pääkäyttäjä Niko Pelho.

Uusi järjestelmä käynnistyi niin kuin pitikin. Vanhasta järjestelmäkokonaisuudesta siirryttiin uuteen kuudessa tunnissa yhden yön aikana.

– Kokonaiskuvassa Rallin käyttöönotto sujui oikein hyvin. Tiettyjä haasteita meillä oli niin kuin on aina näin isossa muutoksessa, Pelho sanoo.

Entistä enemmän tietoa tarjolla

Nyt Ralli on täydessä käytössä kaikkialla Suomessa. Pääkäyttäjä Niko Pelholla on menossa uusi koulutuskierros, jonka aikana vahvistetaan ratapihaohjauksessa työskentelevien henkilöiden Ralli-osaamista.

"Uudesta järjestelmästä saa irti paljon enemmän tietoa kuin vanhoista suunnittelu- ja tuotantojärjestelmistä."

– Käymme läpi erilaisia käyttötilanteita ja katsomme yhdessä, miten Rallia voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjätasolla.

– Kaiken kaikkiaan ihmiset ovat olleet Ralliin tyytyväisiä. Uudesta järjestelmästä saa irti paljon enemmän tietoa kuin vanhoista suunnittelu- ja tuotantojärjestelmistä.

Rallin käyttöönottopäällikkö Jani Lindqvistin ja pääkäyttäjä Niko Pelhon mukaan Rallin käyttöönoton myötä perusta on nyt kunnossa ja siitä otetaan hyödyt irti. Samaan aikaan järjestelmää kehitetään ja sen käyttöä tehostetaan edelleen. 

Ralli ohjaa toimintaa haluttuun suuntaan

Rallin käyttöönotto päätti pitkän suunnitteluvaiheen, joka oli aloitettu jo vuonna 2013.

– Halusimme tuolloin viedä toiminnanohjausta entistä asiakaslähtöisempään suuntaan, kertoo Rallin käyttöönottopäällikkö Jani Lindqvist.

– Tavoitteena oli rakentaa järjestelmä, jossa asiakkaan tilaukset ohjaavat toimintaamme. Silloin voimme myös seurata tilauksen kehittymistä ja omia toimenpiteitämme tilauksen toteuttamisessa. Lisäksi tavoite oli, että järjestelmä ohjaa omaa toimintaamme haluttuun suuntaan.

"Pystymme toimimaan nopeammin ja joustavammin, koska voimme ohjata omaa toimintaamme paremmin."

Nyt Ralli on ollut tuotannossa viiden kuukauden ajan.

– Ralli on tuonut kuljetusketjuun läpinäkyvyyden, ja se ohjaa meitä toimimaan oikein. Näemme entistä selkeämmin ja nopeammin, mitä itse kukin tekee ketjussa ja mitä edellisessä vaiheessa on tehty. Jokainen voi reagoida ja parantaa omaa toimintaansa. Keskustelu toiminnan kehittämisestä on entistä selkeämpää, koska kaikki tapahtumat voidaan nyt todentaa.

Rallin ensimmäiset hyödyt asiakkaille tulevat VR Transpointin toiminnan kehittymisen kautta.

– Pystymme toimimaan nopeammin ja joustavammin, koska voimme ohjata omaa toimintaamme paremmin. Se mahdollistaa uusia ratkaisuja, Lindqvist tiivistää.

Ralli kehittää myös asiakkaiden omaa toimintaa entistä täsmällisemmäksi ja tehokkaammaksi.

– Ralli ohjaa kuljetuksen valmistelua niin, että kuljetuksen lähteminen edellyttää aina rahtikirjoja. Niiden pitää olla meillä ajoissa. Tätä kautta Ralli parantaa jatkossa myös kuljetusten oikea-aikaisuutta, vaikka alussa prosessin noudattamisessa onkin ollut haasteita.

Läpinäkyvyyttä koko ketjulle

Vaikka Ralli on täydessä käytössä, se on kaikkea muuta kuin valmis.

– Perusta on nyt kunnossa, ja siitä otetaan hyödyt irti. Samaan aikaan itse järjestelmää parannetaan. Sen varaan rakennetaan myös kokonaan uusia toimintoja, Lindqvist sanoo.

Parasta aikaa VR Transpoint kehittää rajapintaratkaisuja niin, että asiakkaille saadaan toimitettua tarkat tiedot heidän kuljetuksistaan.

"Uusi rajapinta tuo asiakkaille tietoa sekä Rallista että maantielogistiikan järjestelmistä."

– Rallin ansiosta meillä on huomattavasti aiempaa enemmän ja tarkempaa dataa kuljetuksen tilasta. Voimme pian tarjota asiakkaille ajantasaista tietoa siitä, missä kuljetus on menossa.

Uusi rajapinta tulee kevään aikana sisäiseen käyttöön, ja sen jälkeen mahdollisimman pian pilottiasiakkaille. Kehitystyötä tehdään tiiviisti yhdessä asiakkaiden kanssa.

Uusi rajapinta tuo asiakkaille tietoa sekä Rallista että maantielogistiikan järjestelmistä.

– Meillä on pian mahdollisuus tarjota asiakkaillemme ensimmäistä kertaa yksi yhteinen näkymä rautatie- ja kotimaan maantielogistiikan kuljetustietoihin. Se palvelee myös muita kuljetusketjuun osallistuvia toimijoita.

Lindqvist uskoo, että Ralli tarjoaa kaikille kuljetusketjujen osapuolille kehittyviä informaatioratkaisuja vuosiksi eteenpäin.

– Nyt on otettu ensimmäinen askel. Tieto on riittävän tarkkaa, ja sitä seurataan. Kun kaikki tieto on yhdessä paikassa, sitä voi yhdistellä uudella tavalla. Voimme tarkastella entistä suurempia kokonaisuuksia ja optimoida liikennevirtoja entistä paremmin. Myös tekoälyn käyttö tulee mahdolliseksi.

Ralli lyhyesti

  • VR Transpointin toiminnanohjausjärjestelmä, jonka kautta ohjataan rautatielogistiikan toimintaa kokonaisuudessaan.
  • Ralli kattaa tilaus-, suunnittelu- ja laskutusprosessin sekä kuljetustuotannon ja -ohjauksen.
  • Junat voidaan suunnitella asiakkaiden ennusteiden ja tilauksien perusteella aiempaa tarkemmin.
  • Kaluston käyttöaste paranee ja ratapihojen resursointi tarkentuu.