Kun logistiikka ratkaisee

VR Transpoint investoi tulevina vuosina kalustoon, sähköisiin palveluihin ja henkilöstöön.

VR Transpoint investoi tulevina vuosina kalustoon, sähköisiin palveluihin ja henkilöstöön.

Turvallisuus hyvällä tasolla, toimitusvarmuudessa kehitettävää

1.2.2019

VR Transpoint sai vuoden 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksessa kiitosta toiminnan turvallisuudesta sekä henkilöstön palvelualttiudesta ja ongelmanratkaisukyvystä. Kehitettävää löytyi toimitusvarmuudesta.

Vuosittain toteutettava asiakastyytyväisyystutkimus kertoo selvästi, missä VR Transpoint on onnistunut ja missä löytyy vielä parantamisen varaa.

– Luotettavuus yhteistyökumppanina on hyvällä tasolla, samoin henkilöstön palvelualttius ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen. Toimintamme turvallisuus arvioitiin erittäin korkealle, sanoo VR Transpointin johtaja Martti Koskinen.

Asiakkaat ovat kiitelleet myös henkilöstön ongelmaratkaisukykyä.

– Se on hieno asia ja kertoo selvästi, että henkilöstö ymmärtää asiakkaittemme liiketoimintaa ja pystyy sitä kautta myös ratkomaan asiakkaan ongelmia.

Toimitusvarmuus parantui loppuvuodesta

Eniten parannettavaa asiakkaat näkivät rautatielogistiikan toimitusvarmuudessa.

– Asiakkaamme ovat hyvin vaativia. Tämä on täysin ymmärrettävää, koska varastot ovat nykyisin liikkeessä kumipyörillä, rautatievaunuissa tai laivoissa. Jos junat eivät kulje tai niissä on häiriöitä, asiakkaamme ovat pulassa. Juna on niin suuri yksikkö, että sen myöhästymisen paikkaaminen asiakkaalle on vaikeaa varsinkin, jos kuljetusetäisyys on pitkä.

Alkuvuodesta 2018 VR Transpoint ei kyennyt kaikilta osin vastaamaan nopeasti kasvaneeseen raakapuuliikenteen kysyntään. Toimitusvarmuutta onnistuttiin sittemmin parantamaan, mikä näkyi myös VR Transpointin saamissa NPS-arvioissa. Arviot alkoivat parantua vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuoden lopussa NPS (suositteluhalukkuus) oli 36 eli kaikkien aikojen paras.

"Jos junat eivät kulje tai niissä on häiriöitä, asiakkaamme ovat pulassa."

– Tällä hetkellä raakapuuliikenne on ennätyksellisellä tasolla, mikä on hieno asia. Kuljetukset ovat sujuneet hyvin lukuun ottamatta tammikuun lopun sääolosuhteista johtuvia haasteita, Koskinen sanoo.

Lisää resursseja

Tänä vuonna toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävä työ jatkuu.
VR kouluttaa jatkuvasti uusia veturinkuljettajia ja ratapihatyöntekijöitä riittävien resurssien varmistamiseksi. Veturien talvikunnossapitoa on tehostettu. Vaunujen kiertoaikoja ja vaunujen riittävyyttä on tarkasteltu yhdessä asiakkaiden kanssa – uusia ratkaisuja on etsitty ja myös löydetty.

Tärkeä edistysaskel on syksyllä 2018 käyttöön otettu uusi toiminnanohjausjärjestelmä Ralli.

– Rallin käyttöönotto sujui kokonaisuudessaan hyvin, huomioon ottaen kuinka laajasta järjestelmäuudistuksesta oli kyse. Kun Ralli saadaan osaksi arkipäivää, saamme parannusta toiminnan läpinäkyvyyteen, raportointiin ja asiakasinformaatioon.

Eräänlainen toimitusvarmuuden benchmark löytyy talon sisältä eli VR Transpointin autoliikenteestä.

– Autoliikenteessä toimitusvarmuutta mitataan vielä tarkemmin kuin rautatielogistiikassa. Olemme saavuttaneet autoliikenteessä erittäin hyviä tuloksia. Se on taso, johon meidän täytyy pyrkiä myös rautateillä.

Strateginen kumppanuus varmistaa ehyet kuljetusketjut

Koskinen korostaa, että toimitusvarmuus ja asiakaslähtöisyys kulkevat käsi kädessä.

– Yksi tärkeimmistä asioista on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja kyky sopeuttaa oma toiminta siihen. Meille se tarkoittaa sitä, että autojen ja vaunujen pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja oikeassa kunnossa, ja niitä pitää olla oikea määrä. Kun pystymme tämän vaatimuksen täyttämään kuljetusketjun molemmissa päissä, asiakastyytyväisyys on varmasti kiitettävällä tasolla.

Pidemmän päälle VR Transpoint pyrkii asiakkaidensa kanssa strategisiin kumppanuuksiin, joissa osapuolet sitoutuvat yhdessä toiminnan kehittämiseen.

"Yksi tärkeimmistä asioista on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja kyky sopeuttaa oma toiminta siihen."

– Sovimme yhdessä koko ketjusta, ja varmistamme, että ketju on yhtenäinen ja ehyt. Tässä olemme päässeet eteenpäin, ja se on hieno asia.

Luotettavuus yhteistyökumppanina on hyvällä tasolla, samoin henkilöstön palvelualttius ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen. Toimintamme turvallisuus arvioitiin erittäin korkealle, sanoo VR Transpointin johtaja Martti Koskinen.

 

Transitoliikenne kasvaa

Vuosi 2018 oli VR Transpointille monessa mielessä haastava.

– Keskustelimme ministeriön kanssa kalustomme kohtalosta ja nyt näyttää siltä, että se jää meidän omaisuudeksemme. Kinnin liikennepaikan kemikaalionnettomuus Mäntyharjulla oli erittäin ikävä asia, ja vahingon ympäristövaikutusten hoitaminen vie useita vuosia.

Vuoteen 2019 Koskinen lähtee positiivisin mielin.

– Jonkinlainen kasvun hidastuminen on alkamassa, mutta silti Suomen vienti on vielä kasvu-uralla. Eväät hyvään liiketulokseen ovat olemassa, ja voimme varmasti parantaa toimintaamme ja sitä kautta asiakastyytyväisyyttä. Kvartaaleittain mitattava NPS kertoo, missä menemme. Tavoitteena on, että arvosanat parantuvat.

Teollisuuden kuljetusten lisäksi näkymät ovat hyvät transitoliikenteessä.

– Transitoliikenne on jo nyt erittäin vilkasta, ja painetta on ottaa vastaan vielä nykyistä enemmän liikennettä. Raja-asemien toimintaan pitää löytyä lisää tehokkuutta, jotta saamme vaunut nopeasti rajan läpi ja liikkeelle Suomen puolelle. Uudet sähköiset rahtikirjat auttavat varmasti omalta osaltaan. Venäjän rautateiden kanssa yhteisesti asetettu tavoite on, että 70 prosenttia liikenteestä hoidetaan sähköisillä rahtikirjoilla.

Haasteiksi ovat nousemassa rataverkon kunto ja kapasiteetti.

– Rataverkko alkaa olla aika täynnä. Jollain rataosuuksilla joudumme jo rajoittamaan liikennettä liian alhaisen kapasiteetin takia.

Koskinen toivoo, että tuleva hallitus ja eduskunta pystyisivät saamaan aikaan riittävän pitkän ohjelman väylien kehittämiseksi.

– Toimintaympäristön vakaus ja ennakoitavuus ovat tärkeitä meille, mutta ennen kaikkea asiakkaillemme.

Neljän kulmakiven strategia

VR-konsernilla ja logistiikkadivisioonalla on yhteiset strategiset kulmakivet, jotka ovat asiakas, kasvu, kilpailukyky ja toimiva perusta. Koskinen avaa strategiaa näin:

– Asiakas on meille ykkönen. Jos meillä ei ole asiakkaita, ei junia ja autojakaan tarvita, koska kuljetettavaa ei ole.

"Monet tärkeimmistä investoinneista liittyvät kuljetuskaluston peruskorjaukseen ja saneeraukseen."

– Kilpailukykyä tarvitsemme, koska toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti kilpaillummaksi. Toimiva perusta tarkoittaa meille toimitusvarmuutta ja sitä, että pystymme vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin.

– Kasvu puolestaan on välttämätöntä, koska yritysmaailmassa paikallaan pysyminen on aina askel taaksepäin. Meidän tulee löytää sekä orgaanista kasvua että uusia liiketoiminta-alueita, jotka tukevat nykyistä liiketoimintaa.

VR Transpoint investoi tulevina vuosina kalustoon, sähköisiin palveluihin ja henkilöstöön. Mitkä ovat tärkeimmät investoinnit tulevan kilpailukyvyn kannalta?

– Monet tärkeimmistä investoinneista liittyvät kuljetuskaluston peruskorjaukseen ja saneeraukseen. Olemme hankkimassa uudenlaista monikäyttöistä vaunukalustoa. Sähköveturien investointiohjelma ja dieselien uusiminen tulevat parantamaan toimitusvarmuutta. Tärkeä asia, jota ei saa unohtaa, on palvelujen digitalisointi.

 

Lue lisää VR Transpointin investointiohjelmasta täältä.