Viisi lupausta ympäristölle 

Vaikka juna on jo nyt vihrein valinta, aina voi tehdä enemmän. Siksi olemme antaneet viisi ympäristölupausta vuosille 2013–2020.

Energiaa säästäen eteenpäin

Tavoite: Energiatehokkuus paranee rautateiden matkustajaliikenteessä ja rautatielogistiikassa 20 %
Mittari: Energiankulutus megajouleina henkilö- tai tonnikilometriä kohti

Tilanne 2012: 0,45 MJ/hkm, 0,20 MJ/tkm

Uusiutuvaa energiaa enemmän

Tavoite: Uusiutuvan energian osuus koko VR-konsernin energiankulutuksesta on yli 60 %
Mittari: Uusiutuvan energian prosenttiosuus kaikesta konsernin käyttämästä energiasta

Tilanne 2012: 53 %
Tilanne 2013: 54 %

Puhtaan maan ja maiseman puolesta

Tavoite: Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja käytettäessä ei satu merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja. Tyytyväisten osuus asiakastyytyväisyystutkimuksen siisteyskysymyksiin vastanneista on vähintään 85 %
Mittarit: Pienten ja merkittävien vuotojen lukumäärä, tyytyväisten osuus (%) asiakastyytyväisyystutkimuksen siisteyskysymyksiin vastanneista

Tilanne 2012: ei merkittäviä vuotoja, tyytyväisyys 80 %
Tilanne 2013: ei merkittäviä vuotoja, tyytyväisyys 81 %

Vähemmän kulutusta, enemmän kierrätystä

Tavoite: Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on alle 15 %
Mittari: Kaatopaikalle joutuvan jätteen prosenttiosuus jätteen kokonaismäärästä (pl. kaluston romutus)

Tilanne 2013: 24 %

Vihrein valinta

Tavoite: VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien määrä kasvaa kaksi prosenttiyksikköä
Mittari: Yrityskuvatutkimuksessa VR:ää ympäristöystävällisenä pitävien prosenttiosuus

Tilanne 2013: 69 %