VR-konsernin tulos tyydyttävä

27.10.2010 03:05
VR-konsernin liikevaihto ja liikevoitto jatkoivat kasvuaan vuoden kolmannella neljänneksellä. VR-konsernin liikevoitto kolmannelta neljänneksellä oli 34,1 miljoonaa euroa (30,0) ja vuoden alusta 24,9 miljoonaa euroa (15,1). VR-konsernin tulos kolmannella neljänneksellä oli 23,4 (24,0) miljoonaa euroa ja vuoden alusta 17,6 (12,7) miljoonaa euroa. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat liikevaihdon kasvu sekä kustannusten keveneminen muutosohjelman seurauksena. Toimitusjohtaja Mikael Aro pitää kolmannen vuosineljänneksen ja alkuvuoden tulosta tyydyttävänä. – Tuloskehitys osoittaa, että muutosohjelman avulla on saatu merkittäviä parannuksia aikaan. Logistiikka on selkeästi kohentanut tulostaan viime vuoteen nähden ja henkilöliikenne kasvaa tasaisesti, mutta kannattavuuden parantamista on edelleen jatkettava, Aro sanoo. Toimitusjohtaja Aro on erityisen huolissaan ratojen rakentamisen ja kunnossapidon määrärahojen kehityksestä valtion budjetissa, sillä budjettivarat pienenevät vuosi vuodelta. – Kyse ei ole pelkästään VR-konsernin menestyksestä vaan koko junaliikenteen kilpailukyvystä ja rataverkoston turvallisuudesta pitkällä tähtäimellä, Aro painottaa. Henkilöliikenteessä maltillista kasvua Henkilöliikenteen matkustajamäärät juna- ja linja-autoliikenteessä kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 6,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Matkamäärien nousuun vaikuttaa erityisesti pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteen lisääntyminen. Linja-autoliikenteessä on voitettu kilpailutuksissa pääkaupunkiseudulla uusia linjoja, jotka lisäävät liikennettä. Junaliikenteessä kesän myrskyt heikensivät kaukoliikenteen täsmällisyyttä vuosineljänneksen alkupuolella, mutta tilanne parani neljänneksen lopussa. Logistiikan kasvu taittui Logistiikkadivisioonan kuljetetuissa tonneissa oli kolmannella neljänneksellä kasvua 14,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuosineljänneksellä oli havaittavissa kuljetusmäärissä kasvun tasaantumista, eikä neljänneksen lopulla nähty kokonaiskuljetusmäärissä enää ylityksiä edellisvuoteen verrattuna. Kuljetusmäärien uskotaan pysyvän loppuvuoden ajan vuoden 2009 tasolla. Logistiikan positiiviseen tuloskehitykseen on vaikuttanut kuljetusmäärien kasvun lisäksi muutosohjelman avulla aikaansaatu kustannusrakenteen keveneminen. Ratojen kunnossapidon ja rakentamisen tulevaisuudennäkymät heikot VR-Radan liikevaihto pieneni selvästi viime vuoden lukemista. Liikevaihtoa yhtiölle kertyi neljänneksellä 83,3 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden vastaava luku oli 95,8 miljoonaa euroa. VR-Radan arviot tulevaisuuden työtilanteesta ovat heikentyneet merkittävästi kolmannella neljänneksellä. Valtion rahoitus radanpidon töihin on laskenut selvästi, mikä heijastuu VR-Radan työllisyystilanteeseen. Lisäksi kilpailijalle hävityt viisivuotiset kunnossapitourakat ovat heikentäneet yhtiön tulevaisuudennäkymiä. VR-Rata käynnisti yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut työvoiman sopeuttamiseksi lokakuussa. Samanaikaisesti VR-Rata uusii organisaatiorakennettaan entistä joustavammaksi ja tehokkaammaksi taatakseen kilpailukykynsä jatkuvasti kiristyvässä markkinatilanteessa.

Uutisarkistoon