Kun logistiikka ratkaisee

Metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat lisänneet raakapuun kysyntää.

Metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat lisänneet raakapuun kysyntää.

Raakapuun kuljetusten sesonkivaihtelut ovat tasoittuneet

19.6.2018

Kuljetusten kysyntä on pysynyt korkeana koko alkuvuoden ajan. Lisäksi kuljetusvirtojen suunnat ovat muuttuneet.

Kuluva vuosi on ollut monella tavalla poikkeuksellinen raakapuun rautatiekuljetuksissa.

– Kuljetusten kysyntä kasvoi tammikuussa, mutta tavanomaista laskua ei näytä tulevan lainkaan. Kotimaan raakapuukuljetusten kysyntä on pysynyt historiallisen korkealla tasolla koko alkuvuoden ajan, kertoo VR Transpointin rautatielogistiikan kotimaan myyntijohtaja Eljas Koistinen.

Asiakkailta saadun viestin mukaan muutos on pysyvä. Metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat lisänneet raakapuun kysyntää, ja tehtaat tarvitsevat entistä suurempia määriä puuraaka-ainetta läpi vuoden.

– Sesonkivaihtelut ovat tasoittuneet. Kysyntä näyttää nyt varsin tasaiselta riippumatta siitä, mikä vuodenaika on menossa. Se on hyvä asia, sillä entistä tasaisemmat volyymit mahdollistavat tehokkaamman kapasiteetin käytön ympäri vuoden.

Kuljetusmäärien lisäksi puuvirtojen suunnat ovat muuttuneet.

– Esimerkiksi Kainuun ja Pohjois-Suomen kuormaukset ovat kasvaneet selvästi. Tässä tilanteessa suunnittelun ja ennustamisen merkitys korostuu. On tärkeää ymmärtää kuljetusvirtojen muutosten vaikutukset. Resurssit pitää osata kohdentaa oikeisiin paikkoihin.

Keskeisenä teemana palvelutason parantaminen

Alkuvuodesta koettu kysynnän nopea kasvu oli VR Transpointille haasteellinen.

– Resurssit olivat alkuvuodesta tiukoilla. Emme pystyneet vastaamaan kasvaneeseen kysyntään niin nopeasti kuin olisi pitänyt.

Talven aikana VR Transpoint toteutti useita parannus- ja kehitystoimia sekä yksin että yhdessä asiakkaiden kanssa. Keskeinen teema on ollut palvelutason parantaminen ja kasvaneeseen kysyntään vastaaminen.

– Lähes sata reservivaunua on saneerattu – urakka saatiin valmiiksi toukokuun lopussa. Veturien ja vaunujen kunnossapitoon on tehty merkittävästi lisäresursointia. Vaunujen kunnossapidossa on otettu muun muassa käyttöön uusi huoltolinja. Niin ratapihoilla kuin veturikuskien osalta on otettu käyttöön kaikki mahdolliset resurssit.

– Alkuvuodesta lähtien käytössä on ollut myös hyvin tiivis seuranta. Sitä kautta olemme pyrkineet pureutumaan ongelmiin ja kohdentamaan toimenpiteitä oikeisiin kohtiin.

Kuormauskoulutusta autonkuljettajille

Talven aikana VR Transpoint on järjestänyt kuormauskoulutuksia autonkuljettajille keskeisillä raakapuun kuormauspaikoilla.

– Turvallisuus on koulutusten ykkösasia, mutta kuormaus vaikuttaa myös liikenteen sujuvuuteen. Oikeanlainen kuormaus ja kuormausohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää. Jos vaunut on kuormattu virheellisesti, joudumme jättämään ne pois kuormasta. Se aiheuttaa aina kerrannaisvaikutuksia prosessiin.

Useimmilla puutavaran kuormauspaikoilla autonkuljettajat kuormaavat junanvaunut. Suurimmissa terminaaleissa kuormauksesta vastaavat kuormausurakoitsijat.

Kesäkuun loppuun mennessä VR Transpoint on kouluttanut 150 autonkuljettajaa seitsemällä kuormauspaikalla.

– Asiakkaat ovat olleet mukana kanssamme viemässä koulutuksia innolla eteenpäin. Se on hieno juttu, Koistinen sanoo.

Uusia veturinkuljettajia ja Vectron-vetureita

Loppukevään ja alkukesän kuljetukset ovat sujuneet selvästi alkuvuotta paremmin.

– Toimenpiteet ovat alkaneet purra. Olemme saaneet aikaan selvän parannuksen kuljetusvarmuuteen. Parempaan suuntaan ollaan menossa myös asiakkaiden mielestä.

Nyt katse on suunnattu myös tulevan talvikauden alkuun.        

– Toukokuussa on valmistunut uusia veturinkuljettajia, ja vuoden lopussa on valmistumassa seuraava kurssi. Olemme löytäneet uusia keinoja, joilla saadaan joustoa ja lisäresursseja vetureihin, ratapihoille ja kunnossapitoon. Saamme myös käyttöön uusia Vectron-sähkövetureita, jotka tehostavat kuljetuksia. Näiden lisäksi on valmistelussa uusien raakapuuvaunujen investointi.

Koistinen toivoo parannuksia myös raakapuuterminaaleihin ja kuormausalueisiin sekä kapasiteettiparannuksia kriittisille rataosille raakapuuliikenteessä.

– Kuormauspaikkojen kunto ja infran toimivuus ovat hyvin oleellisia asioita niin kapasiteetin kuin tehokkuudenkin kannalta. Terminaaliverkoston kehittämiseen tulisi löytää entistä kustannustehokkaampia ja täsmällisempiä tapoja, jotta verkkoa voitaisiin kehittää vastaamaan kysyntään.