• Tapahtumia aikajanalla
 • Kupittaa–Turku-ratahanke
 • Dr19-veturi
 • Hankinta
 • Sijoittajalle
 • Lataa valitut sivut PDF-tiedostona

  • Vuosiraportti 2014
   • VR Group
    • Toimitusjohtajan katsaus
    • Avainluvut
    • VR vastaa kaukoliikenteen kilpailuun
    • Kumppanina satamakuljetuksissa
    • VR Track mukana Kehäradan rakentamisessa
    • VR Group yrityksenä
     • Perustehtävä
     • Kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta
     • Sisäiset palvelut
     • Kansainväliset toiminnot
    • Toimintaympäristö
    • Strategia
     • Arvot
     • Visio
    • Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
    • Vuosiraportin kuvaus
   • Liiketoiminta
    • Matkustajaliikenne
     • Digitaalisuuden kasvu
     • Lähiliikenne omaksi yksikökseen
     • DuettoPlus-vaunujen käyttöönotto
     • Eläköön juna!
     • Pohjolan Liikenne
     • Avecra
    • VR Transpoint
     • Cargo East Terminal on portti itään
     • Työturvallisuus on itseisarvo
     • Transpoint International
     • Tulevaisuuden näkymät
    • VR Track
     • Inframalleilla tehokkuutta alalle
     • Määrätietoista turvallisuuden edistämistä
     • Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta
     • Tulevaisuudennäkymät
   • Vastuullisuus
    • VR Group vastuullisena yrityksenä
    • Turvallisuus
     • Matkustajaturvallisuus
     • Rautatieturvallisuus
     • Työturvallisuus
     • Tietoturvallisuus
     • Turvallisuusjohtaminen
     • Ennakoivat turvallisuusteot
    • Asiakaslähtöisyys
     • Täsmällisyys
     • Hinnoittelu
     • Tasa-arvoiset palvelut
     • Asiakkuuden johtaminen
     • Asiakaslähtöinen DuettoPlus
    • Henkilöstöstä huolehtiminen
     • Työkyky ja hyvinvointi
     • Uudet työvälineet
     • Esimiestyö
     • Henkilöstöjohtaminen
     • Uutta yksikköä rakennettiin yhdessä
    • Ympäristöasiat
     • Energiatehokkuus
     • Päästöt
     • Jätteet ja kierrätys
     • Maaperä
     • Siisteys
     • Ympäristöjohtaminen
     • Helsingin varikon jätehuolto
    • Vastuullinen hankinta
     • Toimittajaverkoston hallinta
     • Hankintojen johtaminen
     • Sähköveturihankinta
    • Vastuullisuuden johtaminen
    • GRI-indeksi
   • Hallinto
    • Hallintoneuvoston toiminta
    • Hallituksen toiminta
     • VR-Yhtymän hallitus
     • Hallituksen valiokunnat
    • Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
     • VR-Yhtymän johtoryhmä 2014
    • Palkitseminen ja kannustinjärjestelmät
    • Taloudellinen raportointi
     • Riskienhallinta
     • Tilintarkastus
   • Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014
    • Hallituksen toimintakertomus
     • Markkinatilanne ja toimintaympäristö
     • Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema
     • Olennaiset tapahtumat tilikaudella
     • Investoinnit ja kalustohankinnat
     • Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt
     • Turvallisuus
     • Ympäristö
     • Riskeistä ja epävarmuustekijöistä
     • Henkilöstö
     • Palkitseminen
     • Johto ja tilintarkastus
     • Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
     • Alkaneen vuoden näkymät
     • Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
    • VR-Yhtymän tilinpäätös 2014
     • Konsernin tuloslaskelma
     • Konsernin tase
     • Konsernin rahoituslaskelma
     • Emoyhtiön tuloslaskelma
     • Emoyhtiön tase
     • Emoyhtiön rahoituslaskelma
     • Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
     • Tilinpäätöksen liitteet
      • Liite 1-4
      • Liitteet 5-6
      • Liitteet 7-11
      • Liite 12
      • Liite 13
      • Liitteet 14-16
      • Liitteet 17-18
      • Liitteet 19-21
      • Liitteet 22-23
    • Hallintoneuvoston lausunto
     • Tapahtumia aikajanalla
      • Kupittaa–Turku-ratahanke
      • Dr19-veturi
    • Sijoittajalle
     • Vihreä rahoitus
     • Luottoluokitus
   • Vastuullisuus
    • Ympäristö
    • Kiertotalous
    • Turvallisuus
    • Asiakaskokemus
    • Työntekijäkokemus
    • Hankinta

  Muodostetaan pdf:ää 0%

  Ole hyvä ja odota.

  Keskeytä

  Valmis

  PDF valmis.

  Virhe

  On tapahtunut virhe

  Jaa tämä keräilykori sähköpostitse.

  Peruuta