Lataa valitut sivut PDF-tiedostona

 • Vuosiraportti 2014
  • VR Group
   • Toimitusjohtajan katsaus
   • Avainluvut
   • VR vastaa kaukoliikenteen kilpailuun
   • Kumppanina satamakuljetuksissa
   • VR Track mukana Kehäradan rakentamisessa
   • VR Group yrityksenä
    • Perustehtävä
    • Kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta
    • Sisäiset palvelut
    • Kansainväliset toiminnot
   • Toimintaympäristö
   • Strategia
    • Arvot
    • Visio
   • Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
   • Vuosiraportin kuvaus
  • Liiketoiminta
   • Matkustajaliikenne
    • Digitaalisuuden kasvu
    • Lähiliikenne omaksi yksikökseen
    • DuettoPlus-vaunujen käyttöönotto
    • Eläköön juna!
    • Pohjolan Liikenne
    • Avecra
   • VR Transpoint
    • Cargo East Terminal on portti itään
    • Työturvallisuus on itseisarvo
    • Transpoint International
    • Tulevaisuuden näkymät
   • VR Track
    • Inframalleilla tehokkuutta alalle
    • Määrätietoista turvallisuuden edistämistä
    • Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta
    • Tulevaisuudennäkymät
  • Vastuullisuus
   • VR Group vastuullisena yrityksenä
   • Turvallisuus
    • Matkustajaturvallisuus
    • Rautatieturvallisuus
    • Työturvallisuus
    • Tietoturvallisuus
    • Turvallisuusjohtaminen
    • Ennakoivat turvallisuusteot
   • Asiakaslähtöisyys
    • Täsmällisyys
    • Hinnoittelu
    • Tasa-arvoiset palvelut
    • Asiakkuuden johtaminen
    • Asiakaslähtöinen DuettoPlus
   • Henkilöstöstä huolehtiminen
    • Työkyky ja hyvinvointi
    • Uudet työvälineet
    • Esimiestyö
    • Henkilöstöjohtaminen
    • Uutta yksikköä rakennettiin yhdessä
   • Ympäristöasiat
    • Energiatehokkuus
    • Päästöt
    • Jätteet ja kierrätys
    • Maaperä
    • Siisteys
    • Ympäristöjohtaminen
    • Helsingin varikon jätehuolto
   • Vastuullinen hankinta
    • Toimittajaverkoston hallinta
    • Hankintojen johtaminen
    • Sähköveturihankinta
   • Vastuullisuuden johtaminen
   • GRI-indeksi
  • Hallinto
   • Hallintoneuvoston toiminta
   • Hallituksen toiminta
    • VR-Yhtymän hallitus
    • Hallituksen valiokunnat
   • Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
    • VR-Yhtymän johtoryhmä 2014
   • Palkitseminen ja kannustinjärjestelmät
   • Taloudellinen raportointi
    • Riskienhallinta
    • Tilintarkastus
  • Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014
   • Hallituksen toimintakertomus
    • Markkinatilanne ja toimintaympäristö
    • Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema
    • Olennaiset tapahtumat tilikaudella
    • Investoinnit ja kalustohankinnat
    • Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt
    • Turvallisuus
    • Ympäristö
    • Riskeistä ja epävarmuustekijöistä
    • Henkilöstö
    • Palkitseminen
    • Johto ja tilintarkastus
    • Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
    • Alkaneen vuoden näkymät
    • Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
   • VR-Yhtymän tilinpäätös 2014
    • Konsernin tuloslaskelma
    • Konsernin tase
    • Konsernin rahoituslaskelma
    • Emoyhtiön tuloslaskelma
    • Emoyhtiön tase
    • Emoyhtiön rahoituslaskelma
    • Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
    • Tilinpäätöksen liitteet
     • Liite 1-4
     • Liitteet 5-6
     • Liitteet 7-11
     • Liite 12
     • Liite 13
     • Liitteet 14-16
     • Liitteet 17-18
     • Liitteet 19-21
     • Liitteet 22-23
   • Hallintoneuvoston lausunto
  • Vastuullisuus
   • Ympäristö
   • Kiertotalous
   • Turvallisuus
   • Asiakaskokemus
   • Työntekijäkokemus

Muodostetaan pdf:ää 0%

Ole hyvä ja odota.

Keskeytä

Valmis

PDF valmis.

Virhe

On tapahtunut virhe

Jaa tämä keräilykori sähköpostitse.

Peruuta