• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Turvallisuus

  Vuonna 2014 Suomessa vältyttiin vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta. Vuoden aikana ei sattunut yhtään matkustajien tai henkilökunnan kuolemaan johtanutta onnettomuutta juna- tai vaihtotyöliikenteessä.

  Vaihtotöihin liittyviä poikkeamia ja kalustoon kohdistuneita vahinkoja onnistuttiin vähentämään olennaisesti. Sekä turvallisuushavaintojen että turvallisuustuokioiden määrä kasvoi.
  Tapaturmataajuustavoitetta (18,0 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden) ei aivan saavutettu, mutta vuosi oli muutoin työturvallisuuden osalta positiivinen. Vakavien työtapaturmien määrää saatiin puolitettua.