• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Hyvä esimiestyö vie menestykseen

  Esimies 2014 -projektissa esimiehet tekivät työtään kehittävän esimieslupauksen vuodelle 2015.

  VR-konserni on viime vuosina kehittänyt esimiestyötä uudistamalla esimiesrakenteita ja panostamalla esimiesrekrytointeihin sekä -valmennuksiin.

  Viime vuosien panostukset huipentuivat vuoden 2014 aikana läpivietyyn Esimiestyö 2014 -projektiin, jonka tavoitteena oli nostaa esimiestyöntasoa edelleen, kiteyttää käsitys hyvästä johtamisesta ja jalkauttaa se erilaisiin esimiesvalmennuksiin sekä -rekrytointeihin. Projektin myötä konserniin luotiin kullekin divisioonalle heidän tarpeistaan lähtevät valmennus- ja kehittämisratkaisut.

  Menestyvän esimiestyön malli

  Johtaminen kiteytettiin syksyllä Menestyvän esimiestyön malliin, jossa tuloksellinen esimiestyö jaetaan kolmeen osa-alueeseen: toiminnan johtaminen (”vaadin”), ihmisten johtaminen (”osallistan”) ja kehittäminen (”uudistan”). Onnistunut esimiestyö on näiden kolmen tulos. Menestyvän esimiestyön mallin teki työryhmä, johon kuului johtajia, päälliköitä, lähiesimiehiä ja asiantuntijoita eri puolilta VR Groupin organisaatiota. Menestyvän esimiestyön malliin pohjautuen esimiehet tekivät henkilöstötutkimusten perusteella omaa työtään kehittävän esimieslupauksen vuodelle 2015.

  Hyviä arvosanoja

  Henkilöstötutkimuksen tulokset kertovat, että esimiestyöhön panostaminen on tuottanut hyvää tulosta. Esimiestyön saamista arvioista 58 prosenttia on kiittäviä. Konsernin esimiesindeksi (3,63) nousi hieman vuodesta 2013 (3,57). Myös henkilöstön sitoutuminen työhön ja työnantajaan sekä hyvinvointi-indeksi (3,42) ovat hyvällä tasolla. Henkilöstöeduista erityisesti työterveyshuolto ja liikuntaedut saivat kiittävää palautetta. Nämä edut ovat koko henkilöstön käytettävissä.