• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Group - muuttuva toimintaympäristö

  Muuttuva toimintaympäristö

  Suomen valtio omistaa VR Groupin sataprosenttisesti. Omistajan valtaa käyttää valtioneuvoston kansliaan kuuluva omistajaohjausyksikkö. Omistajapolitiikkaa harjoitetaan hallitusohjelman mukaisesti.

  Rautatieliikenne on yksityiskohtaisesti säädeltyä. EU:n komissio julkaisi vuoden 2013 alussa ehdotuksen niin sanotusta neljännestä rautatiepaketista, joka sisältää yhteensä kuusi lainsäädäntöehdotusta. Komission tavoitteena on yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen luominen, teknisten ja hallinnollisten esteiden poistaminen ja kotimaan henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle. Ehdotusten käsittely jatkuu EU:n toimielimissä.

  VR Group toimii kilpaillussa ympäristössä

  Infraliiketoiminnassa jokainen urakka voitetaan tai hävitään tarjouskilpailun kautta. Logistiikassa kilpailijoita on runsaasti autokuljetuksissa. Rautatiekuljetuksissakin ensimmäiset kilpailijat ovat aloittaneet toimintansa. VR varautuu rautateiden henkilöliikenteen avautumiseen kilpailulle. Vaikka VR:llä on toistaiseksi yksinoikeus rautateiden matkustajaliikenteeseen, juna kilpailee jatkuvasti muiden liikennemuotojen, erityisesti linja- ja yksityisautoliikenteen kanssa. 

  VR:n yksinoikeus rautateiden kaukoliikenteeseen perustuu vuonna 2009 liikenne- ja viestintäministeriön kanssa tehtyyn sopimukseen. Liikenne- ja viestintäministeriö jatkoi vuonna 2013 VR:n yksinoikeutta vuoden 2024 loppuun saakka.

  Logistiikka-alalla kilpailijoita on runsaasti autokuljetuksissa – rautatiekuljetuksissa ensimmäiset kilpailijat ovat aloittaneet toimintansa. VR Transpointin näkymät ovat vahvasti kytköksissä teollisuuden kasvunäkymiin ja sitä myötä rautatiekuljetusten kysyntään. Kotimaan lisäksi suhdanteiden kehitys etenkin Venäjällä on ratkaisevaa.

  Lähijunaliikenteen sopimusta neuvotellaan

  Lähiliikenteestä noin puolet on Helsingin seudun liikenteen (HSL) ostoliikennettä. VR:n ja HSL:n sopimus on voimassa vuoden 2017 loppuun asti.

  VR ja HSL ovat neuvotelleet uudesta lähijunaliikenteen sopimuksesta siirtymäkaudelle 2016–2021 ennen kilpailutetun liikenteen alkamista. Jos HSL hyväksyy tarjouksen, lähijunaliikenteen kilpailutus siirtyy kolmella vuodella eteenpäin. Uusi sopimus VR:n kanssa korvaisi nykyisen huhtikuusta 2016 alkaen ja kestäisi kesään 2021, jolloin kilpailutetun liikenteen olisi määrä alkaa.

  Mikäli neuvottelut eivät johda HSL:n tavoitteiden mukaiseen aiesopimukseen huhtikuun loppuun mennessä, lähijunaliikenteen tarjouskilpailun valmistelu jatkuu suunnitellulla aikataululla. Tällöin kilpailutettu liikenne käynnistyy kesäkuussa 2018. Päätös siirtymäkaudesta tehdään huhtikuun loppuun mennessä.

  Rataverkko ja sen kunto määrittelee junaliikenteen reunaehdot

  Rataverkosta vastaa sen omistaja Liikennevirasto, joka saa rahoituksensa valtion budjetista. Liikenneviraston määrärahat määrittelevät radanrakentamisen ja kunnossapidon ja niihin liittyvän suunnittelun markkinoiden laajuuden. Liikennevirasto on rataverkon omistajuuden lisäksi myös VR Trackin suurin asiakas. 

  Muutaman viime vuoden aikana radanrakentamiseen ja kunnossapitoon osoitetut määrärahat ovat kasvaneet, mikä on VR:n näkökulmasta ollut enemmän kuin tervetullutta.

  Vuoden 2014 syksyllä tehty valtion talousarvion valmistelu osoitti, että rahoituksen suotuisa kehitys ei ole jatkumassa. Rataverkon parantaminen on edellytys rautatieliikenteen nopeuden, täsmällisyyden ja volyymien kehittämiselle. Rataverkon korjausvelan jatkuva kasvu on liikenteen hoidon kannalta huolestuttavaa. 

  Finrail Oy itsenäiseksi yhtiöksi

  Valtion päätöksellä junaliikenteen ohjaus-, matkustajainformaatio- ja suunnittelupalveluita tarjoava ja kaupallisin perustein toimiva Finrail Oy aloitti toimintansa itsenäisenä yhtiönä tammikuussa 2015.

   

  Katso lisää toimintaympäristöstä VR Groupin www-sivuilta 

  Katso lisää hallituksen toimintakertomuksesta

   

  VR Groupin keskeisiä toimipaikkoja Suomessa ovat Helsinki, Tampere, Oulu ja Kouvola. Infralla on Suomen lisäksi toimintaa myös Ruotsissa. Logistiikalla on Suomen lisäksi toimintaa myös Baltian maissa ja Venäjällä