• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta

  VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoiminnosta, joihin kuuluvat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaliiketoimiNta VR Transpoint ja infraan erikoistunut VR Track.

  Matkustajaliikenne

  VR Groupin matkustajaliikenne koostuu VR:n harjoittamasta kauko- ja lähijunaliikenteestä sekä Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenteestä. Junilla ja linja-autoilla tehdään vuodessa yhteensä noin 98 miljoonaa matkaa.

  Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava Avecra täydentää matkustajaliikenteen palvelua junissa ja rautatieasemilla. Avecra on VR Groupin tytäryhtiö, ja vähemmistöosuuden Avecrasta omistaa kansainvälinen Rail Gourmet Group.

  Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä eli HSL on merkittävä asiakas sekä juna- että linja-autoliikenteessä. HSL hankkii VR:ltä lähijunapalveluja sekä Pohjolan Liikenteeltä pääkaupunkiseudun linja-autopalveluja.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vr.fi, www.pohjolanliikenne.fi ja www.avecra.fi

  Logistiikka

  VR Transpoint on johtava logistiikkatoimija Suomessa sekä Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. VR Transpoint tarjoaa rautatielogistiikan palveluja sekä massatavaran ja kansainvälisen logistiikan palveluja maanteillä.

  VR Transpointin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden yritykset sekä suuret ja keskisuuret yritykset, jotka tarvitsevat logistisia ratkaisuja massatavarakuljetuksissa. Myös huolitsijat ja muut logistiikka-alan toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vrtranspoint.fi

  Infra

  VR Track on Suomen suurin radanrakentaja ja yksi suurimmista infra-alan rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistoista. Palvelumme kattavat koko infrahankkeen elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon. Olemme myös merkittävä rautatiemateriaalien toimittaja. Suomen lisäksi toimimme Ruotsissa ja Virossa.

  Kilpailuetujamme ovat infra-alalla ainutlaatuinen koko hankkeen elinkaaren kattava kokonaisosaaminen, vankka kokemus rautatiejärjestelmistä ja suurten urakoiden projektinhallinta.

  VR Trackin asiakkaita ovat valtio, kunnat ja satamat sekä rautatiepalveluja ja muita infrarakentamisen palveluja käyttävät yritykset. Suurin asiakas on Liikennevirasto.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vrtrack.fi