• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Tavoitteena tasa-arvoisuus

  Palveluiden saatavuus ja tasa-arvoisuus nousivat vahvasti esille sidosryhmille tehdyssä vastuullisuuskyselyssä.

  Tasa-arvoisuuden näkökulmasta on tärkeää, että myös liikuntarajoitteisilla henkilöillä on mahdollisuus matkustaa junalla.

  Lähes kaikilla rataosilla Suomessa kulkee vammaispalvelullisia junavuoroja. Suuressa osassa pika- ja lähijunakalustoa on matala lattia ja invaliuskat tai pyörätuolinostimet, pyörätuolipaikat sekä esteetön wc.

  Uuden kaluston suunnittelussa ja vanhan uudistamisessa pyritään huomioimaan säädösten lisäksi myös vammaismatkustajien toiveet. Niistä valtaosa pystyttiin toteuttamaan esimerkiksi kaksikerrosmakuuvaunujen esteetöntä hyttiä suunniteltaessa.

  Avustuspalvelua jatketaan

  VR sai kesällä kritiikkiä liikuntarajoitteisten avustuspalvelun lakkauttamisesta niillä paikkakunnilla, joilla lipputoimistot suljettiin. Rautatievastuuasetuksen mukaista avustuspalvelua päätettiin jatkaa, ja tarjonta kattaa nykyisellään 36 asemaa.

  Kaikkien kaukojunien ravintolavaunuun ei pääse pyörätuolilla, mutta pyörätuolipaikoille on tarjoiltu syksystä lähtien myös alkoholijuomia. Pendolinon ravintolavaunuun lisätään uudistustöiden yhteydessä pyörätuolipaikka.