• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Kierrätys ja materiaalitehokkuuden lisääminen

  VR Groupin ympäristölupausten mukainen tavoite on ollut vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää.

  Tavoitteena on, että kaatopaikalle menevän jätteen osuus kokonaisjätemäärästä (pois lukien romutus) on alle 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tavoite saavutettiin vuosia etuajassa – vuonna 2014 VR Groupin kokonaisjätemäärästä joutui kaatopaikalle enää vain 11 prosenttia eli yhteensä 1 818 tonnia. 

  Konsernin kokonaisjätemäärä mukaan lukien romutus oli raportointikaudella 31 527 tonnia. Materiaalina kierrätettiin 79 prosenttia jätteestä. Suurin osa kierrätykseen menneestä jätteestä oli teräsromua romutetuista vaunuista.

  Lähtökohtaisesti tavoitteena on ehkäistä jätteen syntyä. Syntyvä jäte pyritään lajittelemaan tehokkaasti ja ohjaamaan hyötykäyttöön.

  Jätteiden lajittelu ravintolavaunuissa

  Uusissa kaksikerroksisissa DuettoPlus-ravintolavaunuissa ympäristönäkökohdat on otettu huomioon muun muassa jätteen paremmalla lajittelulla. Jätteiden kierrätys onnistuu sekä keittiössä että asiakastiloissa. Keräyspisteet löytyvät seka-, bio- ja energiajätteelle. Vanhemmissa ravintolavaunuissa aloitettiin pilottijakson jälkeen biojätteen erilliskeräily sekä asiakas- että keittiötiloissa alkuvuodesta 2014.

  Jätteiden lajittelu kiinteistöissä ja kaluston kunnossapidossa

  Helsingin päärautatieasema sai alkuvuodesta uudet keräysastiat, joissa on omat lokeronsa paperikääreille ja lehdille. Sekajätteen ohella asema-alueella kertyy eniten paperijätettä. Asemalla käytetään lajitteluastioiden kyljessä samoja kierrätyssymboleja kuin ravintolavaunuissa, mikä helpottaa lajittelua.

  Helsingin asemakiinteistön vuokralaisia kannustetaan kierrättämään tehokkaammin. Lajittelupisteissä on astiat pienmetallille, lasille, keräyspaperille, pahville, energiajakeelle sekä bio- ja sekajätteelle.

  Kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt myös varikoilla ja konepajoilla. Ohjaamme sekajätettä entistä enemmän energiajakeeseen. Sekajäteastiat ovat vaihtuneet energiajaeastioihin siellä, missä se on mahdollista. Henkilöstölle on järjestetty aiheesta tietoiskuja ja koulutuksia.

  Helsingin varikolla jätteiden kulusta ja vaikutuksista kerrotaan infotauluilla, jotka on kiinnitetty seinille kierrätyspisteiden yhteyteen. Lisää Helsingin varikon jätehuollosta voit lukea täältä.

  Materiaalitehokkuuden lisääminen

  Hyvä esimerkki materiaalitehokkuudesta on VR Trackin kehittämä koneohjaus, jota hyödynnetään radan rakentamisessa ja kunnossapidossa. Koneohjauksessa työkoneeseen asennetaan laite, joka joko opastaa laitteen kuljettajaa tarkempaan työhön tai ohjaa konetta automaattisesti.

  Kehitystyön kohteena on koko prosessi: mittaus, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Suunnittelun tuottamia 3D-malleja hyödynnetään työmailla työkoneiden ohjaukseen.

  Koneohjauksesta saatavia hyötyjä ovat muun muassa materiaalisäästöt, vähentynyt polttoaineen kulutus ja pienemmät päästöt sekä työn tehokkuuden ja tarkkuuden lisääntyminen. Säästöt voivat olla useita kymmeniä prosentteja verrattuna toimintaan ilman koneohjausta.