• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Johto ja tilintarkastus

  Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2014 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen. Yhtiökokousta seuranneessa hallituksen kokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi edelleen Christer Granskog. Hallituksen jäseninä jatkavat Riku Aalto, Jarmo Kilpelä, Antti Mäkelä, Liisa Rohweder ja Tuija Soanjärvi. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Maija Strandberg. Maaret Heiskari toimi hallituksen jäsenenä 15.5.2014 asti. Hallitus kokoontui 12 kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 98.

  Hallituksen henkilöstövaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu Syrjänen ja jäseniksi Christer Granskog, Jarmo Kilpelä ja Liisa Rohweder. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Mäkelä ja jäseniksi Riku Aalto, Tuija Soanjärvi ja Maija Strandberg. Maaret Heiskari oli tarkastusvaliokunnan jäsen 15.5.2014 asti. Henkilöstövaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 96. Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 92.

  Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12, ja hallinto-neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kari Rajamäki. Yhtiökokousta seuranneessa hallintoneuvoston kokouksessa hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Korhonen. Hallintoneuvoston jäseninä olivat Christina Gestrin, James Hirvisaari (15.5.2014 asti), Pertti Hemmilä, Inkeri Kerola, Merja Kuusisto, Asmo Maanselkä, Aino-Kaisa Pekonen, Riikka Slunga-Poutsalo (15.5.2014 alkaen), Oras Tynkkynen, Raija Vahasalo ja Raimo Vistbacka. Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa, ja jäsenten läsnäoloprosentti oli noin 89.

  VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. Henkilöstöjärjestöjen edustajina ovat toimineet Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL:n puheenjohtaja Vesa Mauriala, Veturimiesten liiton puheenjohtaja Risto Elonen, Rautatiealan Teknisten Liiton puheenjohtaja Johanna Wäre (30.4.2014 asti Esko Salomaa), Rautatievirka-miesliiton edustaja Seppo Juselius ja VR Akavan puheenjohtaja Veijo Sundqvist.

  Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tiina Lind, KHT, JHTT toimi päävastuullisena tilintarkastajana 28.11. asti jonka jälkeen tehtävässä on jatkanut Mikko Rytilahti KHT, JHTT.

  Maisa Romanainen aloitti VR-konsernin johtoryhmässä matkustajaliikenteen johtajana 1.11.2014.