• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Mikael Aro

  Toimitusjohtajan katsaus

  Vuoden 2014 taloudellisesta tuloksesta muodostui vahva, vaikka konsernin liikevaihto laskikin. Kannattavuus parantui kustannustehokkuuden ansiosta. VR Transpoint ja VR Track kasvattivat liikevoittoaan merkittävästi. Matkustajaliikenteen liikevaihto ja tulos heikkenivät muuttuneessa markkinatilanteessa.

  VR-konsernin kaluston uudistuminen jatkui. Tammikuussa esittelimme uuden kaksikerroksisen ravintolavaunun. Ohjausvaunujen toimitukset jatkuivat. Helmikuussa allekirjoitettiin sopimus uusista sähkövetureista, jotka tulevat kaupalliseen liikenteeseen vuodesta 2017 alkaen. Linja-autokalustomme uusiutuu liikenteen laajentuessa.

  Digitalisaatio näkyi konsernin sähköisten palvelujen kehittämisessä. Konsernin verkkosivustot uudistettiin, autojuna-asiakkaiden chat-palvelu aloitettiin, VR Mobiilin käyttöliittymä päivitettiin ja Pohjolan Liikenteen pikavuoroihin avattiin langaton verkko. Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutokset johtivat omien lipunmyyntipisteiden vähentämiseen asemilla. Lipunmyynnin kattavuutta laajennettiin aloittamalla yhteistyö R-kioskien kanssa.

  Olemme voimakkaasti panostaneet VR-konsernin kilpailukyvyn parantamiseen. Tuloksia on tullut, mutta on syytäkin. Vaikka rautateiden kaukoliikenteessä VR:n yksinoikeus jatkuu vuoteen 2024 saakka, juna kilpailee muiden kulkumuotojen, erityisesti henkilöauton kanssa. Meidän ei tarvitse odottaa kymmentä vuotta, että joudumme kilpailun puristukseen niin matkustajaliikenteessä, logistiikassa kuin infrarakentamisessakin. Kustannuksia on edelleen alennettava työpaikkojen varmistamiseksi. Osana kilpailuun valmistautumista lähiliikenne eriytettiin omaksi tulosyksikökseen.

  Alkaneen vuoden näkymät ovat heikentyneet nopeasti. Liikevaihdon kasvattaminen nykyisessä suhdanteessa ja kiristyvässä kilpailussa on erittäin haastavaa. Odotan liiketuloksemme heikkenevän tänä vuonna.

  Kolmannes rautateiden tavarakuljetuksista on Venäjän liikennettä. Ruplan kurssi ja Venäjän taloudellinen tilanne vaikuttavat hyvin suoraan rautatieliikenteeseen. Venäläisten matkustuksen väheneminen on pienentänyt Allegron matkustajamääriä tuntuvasti.

  Viime vuonna tarkastelimme VR-konsernin vastuullisuuden tärkeimpiä osa-alueita. Keskeisiksi teemoiksi nousivat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, henkilöstöstä huolehtiminen, ympäristöasiat ja toiminnan läpinäkyvyys. Vastuullisuudesta raportoidaan osana vuosiraporttia tämän jaottelun mukaisesti.

  Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää koko yhteiskunnalta energiatehokkuutta ja vähäpäästöisyyttä. Rautateillä on ympäristöystävällisyytensä ansiosta tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli kestävässä liikennejärjestelmässä. Moderni kalusto ja energiatehokas ajotapa pienentävät energiankulutusta sekä rautatie- että maantieliikenteessämme.

  Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan esimiestyö VR-konsernissa kehittyy toivottuun suuntaan. Sisäistä viestintää ja vuorovaikutusta pitää parantaa ja henkilöstön ja johdon välistä luottamusta vahvistaa. Työturvallisuus on parantunut, mutta ei aivan tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on 10 % vähennys tapaturmataajuuteen vuodessa.

  Valtionyhtiön kaikelta toiminnalta odotetaan yhä enemmän läpinäkyvyyttä, mikä korostuu erityisesti hankintojen kilpailutuksessa. VR-konsernin mittava, parin miljardin euron investointiohjelma jatkuu pitkälle ensi vuosikymmenen puolelle. Investointien rahoituksen varmistaminen ohjaa VR-konsernin toimintaa lähivuosina.

  Mikael Aro
  toimitusjohtaja