• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Työturvallisuus

  Opimme virheistä

  Tavoiteltua tapaturmataajuutta ei saavutettu, mutta virheistä oppimisen eteen tehtiin paljon hyvää työtä.

  Vuosi 2014 oli työturvallisuuden osalta positiivinen. Kuukauden tapaturmattomia jaksoja saavutettiin ensimmäistä kertaa muun muassa logistiikkadivisioonassa.

  Työturvallisuuden teemana oli sekä tapaturmien että työturvallisuushavaintojen raportoinnin ja tutkinnan laadun parantaminen. Työturvallisuushavaintojen raportoinnin aktivoituminen johtuu pitkälti aiheen hyvästä viestinnästä, koulutuksesta sekä ilmoittamiseen kannustavista kampanjoista.

  Raportointi ja havainnot johtivat myös konkreettisiin kehityshankkeisiin konsernitasolla. Henkilösuojainten sekä työjalkineiden ja -vaatteiden käyttöä lisättiin. Radio-ohjauksella tehtävän vaihtotyön menetelmiä ja välineitä kehitettiin.

  Työturvallisuustietoa henkilöstölle

  Työsuojeluorganisaation osaamisen kehittämiseen panostettiin muun muassa työhyvinvointi- ja päihdeasioissa. Yhteisessä kehittämis- ja neuvottelupäivässä jaettiin hyviä käytäntöjä ja selkeytettiin työsuojelutoimijoiden roolia muun muassa esimiehen ja henkilöstön tukena.

  Henkilöstön tietoisuus työturvallisuudesta, erityisesti vakavien tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden opeista, on kasvanut myös lisääntyneiden turvallisuustuokioiden sekä parantuneen infomonitoriviestinnän myötä.

  Johto on käsitellyt turvallisuusasioita muun muassa erilaisissa henkilöstötilaisuuksissa ja yksiköiden omilla johdon turvallisuuskierroksilla, joita on tihennetty ja kehitetty entisestään vuoden aikana.

  Työturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä tehdään laajasti monen eri toimijan kesken. Yritysasiakkaiden kanssa jaettiin hyviä turvallisuuskäytäntöjä puolin ja toisin, ja ratapihojen työturvallisuutta kehitettiin muun muassa yhteisillä riskienarvioinneilla.

  Lisää tietoa VR Transpointin työturvallisuudesta

  Lisää tietoa VR Trackin työturvallisuusasioista