• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR-Yhtymä Oy:n hallitus 2014

  Hallituksen puheenjohtaja:

  Hannu Syrjänen, s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, ekonomi. Työskennellyt aikaisemmin mm. Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja mm.: Orion Oyj ja Lehtipiste Oy. Hallituksen jäsen mm.: Realia Group Oy, Suomen Messut Osuuskunta ja John Nurmisen Säätiö. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtaja 19.4.2011 alkaen.

  Hallituksen varapuheenjohtaja:

  Christer Granskog, s. 1947, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, Oy Piceum Ab. Työskennellyt aikaisemmin mm. Kalmar Industries -konsernin toimitusjohtajana, Partek Oy:n varatoimitusjohtajana sekä Parter Cargotek AB:n, Sisu-konsernin ja Valmet Automation Oy:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja: Oy Piceum Ab, Patria Oyj, Lännen MCE Oy ja Arctia Shipping Oy. Hallituksen jäsen mm.: Cavotec SA ja Sarlin Group Oy Ab. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen.

  Varsinaiset jäsenet:

  Riku Aalto, s. 1965, hallintotieteiden maisteri, puheenjohtaja, Metallityöväen liitto ry. Työskennellyt aikaisemmin mm. Metallityöväen liitto ry:n talouspäällikkönä. Hallituksen puheenjohtaja: VVO-yhtymä Oyj. Hallituksen jäsen mm.: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Teollisuuden palkansaajat TP ry. Hallintoneuvoston jäsen: Työttömyysvakuutusrahasto. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 19.4.2011 alkaen.

  Jarmo Kilpelä, s. 1957, kauppatieteiden maisteri, finanssineuvos, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Työskennellyt aikaisemmin finanssineuvoksena valtiovarainministeriössä, hallinto- ja talousvastaavana Valtion vakuusrahastossa, tutkijana Suomen Pankissa sekä osastopäällikkönä, apulaisosastopäällikkönä ja yritystutkijana Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa. Hallituksen puheenjohtaja: Governia Oy ja Gasonia Oy. Hallituksen jäsen: Altia Oyj. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013 alkaen.

  Antti Mäkelä, s. 1952, kauppatieteiden maisteri. Työskennellyt aikaisemmin mm. Sanomapaino Oy:n, Sanoma Lehtimedia Oy:n ja Kymen Sanomalehti Oy:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja: Kaakon Viestintä Oy. Hallituksen jäsen: St Michel Print Oy, Länsi-Savo Oy, Etelä-Savon Viestintä Oy ja Finex Oy. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen.

  Liisa Rohweder, s. 1960, kauppatieteiden tohtori, pääsihteeri WWF Suomi. Työskennellyt aikaisemmin mm. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yliopettajana, Neste Oy:n energiataloustutkijana ja petrokemikaalien logistiikkaosaston päällikkönä. Hallituksen jäsen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lisäksi WWF:n Baltic, Living Himalayas ja Global Arctic Programme –suojeluohjelmien ohjausryhmien jäsen sekä kansainvälisen WWF:n viestintä- ja markkinointikomitean puheenjohtaja. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013 alkaen.

  Tuija Soanjärvi, s. 1955, kauppatieteiden maisteri. Työskennellyt aikaisemmin mm. Itella Oyj:n, Elisa Oyj:n ja TietoEnator Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana. Hallituksen jäsen: Affecto Oyj, Basware Oyj, Tecnotree Oyj, Metsähallitus, Silta Group Oy ja Silta Oy. Lisäksi Suomen Suunnistusliiton liittohallituksen varapuheenjohtaja. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 28.3.2012 alkaen.

  Maija Strandberg, s. 1969, kauppatieteiden maisteri, talousjohtaja (paperikoneliiketoiminta), Valmet Oyj. Työskennellyt aikaisemmin mm. toimitusjohtajana ALSO Nordic Holding ja ALSO Finland Oy:ssä, sekä talousjohtajana Metso Paper Oy:ssä, GNT Holding Oy:ssä ja John Deere Forestry Group Europessa. Hallituksen jäsen: Dustin Group Ab, Danske Bank Oyj ja FinnSonic Oy. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 15.5.2014 alkaen.

  Lisäksi vuonna 2014 hallitukseen kuului 15.5.2014 asti varsinaisena jäsenenä Maaret Heiskari.

  Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä osakkeenomistajasta lukuun ottamatta Jarmo Kilpelää, joka edustaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoa.

  Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2014 hallitus kokoontui yhteensä 12 kertaa, ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 98 prosenttia.