• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Tehokkuutta ja kasvua

  Tulevina vuosina VR Transpoint jatkaa jo valitulla kasvun ja uudistumisen tiellä.

  Toimialan luonteeseen kuuluu olennaisena osana tehokkuus, jota parannetaan entisestään kehittämällä liiketoimintoja. VR Transpoint on sitoutunut toimimaan asiakaslähtöisesti, ja asiakkaan liiketoiminnan vaatimuksiin vastaaminen on ydinkysymys yhtiön menestyksen kannalta.

  Uusia kuljetusvirtoja ja kasvua etsitään aktiivisesti sekä rautateillä että maanteillä. Suunnittelu-, terminaali- ja muilla lisäarvopalveluilla pystytään rakentamaan tehokkaita logistiikkaratkaisuja, jotka tukevat asiakkaan liiketoimintaa.

  Tulevina vuosina yhtiössä otetaan käyttöön runsaasti uusia tietojärjestelmiä ja tekniikkaa. Työturvallisuuden parantamista jatketaan ja henkilökunnan turvavarusteita uusitaan.

  VR Transpointin tulevaisuuden näkymät ovat sidoksissa taloustilanteen kehittymiseen. Talouden piristyessä myös kuljetusvolyymit kasvavat. Liiketoiminnan uudistusten myötä VR Transpoint pystyy reagoimaan kysynnän vaihteluihin aikaisempaa joustavammin ja nopeammin.