EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (€) Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liikevaihto 1 862 150 270 880 864 102
Valmistus omaan käyttöön 24 711 584 27 405 152
Liiketoiminnan muut tuotot 2 79 954 345 81 825 754
Materiaalit ja palvelut 3 223 025 065 239 883 266
Henkilöstökulut 4 343 360 237 358 888 025
Poistot 5 107 935 380 105 568 163
Liiketoiminnan muut kulut 6 226 983 696 225 511 662
Kulut yhteensä 901 304 379 929 851 116
Liikevoitto 65 511 820 60 243 893
Rahoitustuotot ja -kulut 8 365 298 5 120 859
Voitto ennen satunnaisia eriä 65 877 118 65 364 752
Satunnaiset erät 9 17 850 000 5 998 100
Voitto ennen veroja 83 727 118 71 362 852
Poistoeron muutos 10 -50 679 224 -60 581 706
Välittömät verot 11 -6 566 360 -81 681
Tilikauden voitto 26 481 535 10 699 464