• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (€) Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
  Liikevaihto 1 862 150 270 880 864 102
  Valmistus omaan käyttöön 24 711 584 27 405 152
  Liiketoiminnan muut tuotot 2 79 954 345 81 825 754
  Materiaalit ja palvelut 3 223 025 065 239 883 266
  Henkilöstökulut 4 343 360 237 358 888 025
  Poistot 5 107 935 380 105 568 163
  Liiketoiminnan muut kulut 6 226 983 696 225 511 662
  Kulut yhteensä 901 304 379 929 851 116
  Liikevoitto 65 511 820 60 243 893
  Rahoitustuotot ja -kulut 8 365 298 5 120 859
  Voitto ennen satunnaisia eriä 65 877 118 65 364 752
  Satunnaiset erät 9 17 850 000 5 998 100
  Voitto ennen veroja 83 727 118 71 362 852
  Poistoeron muutos 10 -50 679 224 -60 581 706
  Välittömät verot 11 -6 566 360 -81 681
  Tilikauden voitto 26 481 535 10 699 464