Työturvallisuus on itseisarvo

Työtapaturmat rautatielogistiikassa ovat vähentyneet kolmannekseen vuoden 2010 luvuista. Tulosta voidaan pitää historiallisen hyvänä. Turvallisuuskortti ja yhä paremmat henkilökohtaiset suojavälineet tehostavat työturvallisuutta edelleen.

VR Transpoint käynnisti lähes 6 000 tavaravaunun uudistustyöt. Tavoitteena on vaunujen turvallisuuden ja työergonomian parantaminen. Samalla vaihtotyöt muuttuvat entistä varmemmaksi.

Turvallisuustyö keskittyi kolmeen kokonaisuuteen: työturvallisuuteen ja työskentelyyn ratapihoilla, vaihtotyöhön sekä yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Pitkäjänteinen työ turvallisuuden eteen tuottaa tulosta – ratapihoilla on ylletty parhaimmillaan satojen päivien mittaisiin tapaturmattomiin jaksoihin.

Kotimaan maantielogistiikassa kuljettajia koulutetaan turvallisuusasioissa yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Turvallisuutta parannettiin myös yhteisillä turvallisuuskartoituksilla asiakkaan tehdas- ja tuotantoalueilla, joilla VR Transpointilla on liikennettä. Arvioinneissa kirjataan yhteisesti toimenpiteitä, joilla havaittuja riskejä saadaan poistettua kokonaan tai tuotua hyväksyttävälle tasolle.