• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Työturvallisuus on itseisarvo

  Työtapaturmat rautatielogistiikassa ovat vähentyneet kolmannekseen vuoden 2010 luvuista. Tulosta voidaan pitää historiallisen hyvänä. Turvallisuuskortti ja yhä paremmat henkilökohtaiset suojavälineet tehostavat työturvallisuutta edelleen.

  VR Transpoint käynnisti lähes 6 000 tavaravaunun uudistustyöt. Tavoitteena on vaunujen turvallisuuden ja työergonomian parantaminen. Samalla vaihtotyöt muuttuvat entistä varmemmaksi.

  Turvallisuustyö keskittyi kolmeen kokonaisuuteen: työturvallisuuteen ja työskentelyyn ratapihoilla, vaihtotyöhön sekä yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Pitkäjänteinen työ turvallisuuden eteen tuottaa tulosta – ratapihoilla on ylletty parhaimmillaan satojen päivien mittaisiin tapaturmattomiin jaksoihin.

  Kotimaan maantielogistiikassa kuljettajia koulutetaan turvallisuusasioissa yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

  Turvallisuutta parannettiin myös yhteisillä turvallisuuskartoituksilla asiakkaan tehdas- ja tuotantoalueilla, joilla VR Transpointilla on liikennettä. Arvioinneissa kirjataan yhteisesti toimenpiteitä, joilla havaittuja riskejä saadaan poistettua kokonaan tai tuotua hyväksyttävälle tasolle.