• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 •  VR Group - hallituksen toimintakertomus 2013

  Hallituksen toimintakertomus 2014


  VR Group saavutti vuonna 2014 hyvän tuloksen. Liikevaihdon laskusta huolimatta kannattavuutta parannettiin tehostamistoimilla.

  Suuria investointeja jatkettiin vuonna 2014. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 169,0 (185,2) miljoonaa euroa, josta suurin osa eli 102,9 (84) miljoonaa euroa investoitiin junakalustoon.

  Toukokuussa 2013 julkistetut tehostamistoimenpiteet toivat vuoden 2014 loppuun mennessä 16 miljoonan euron säästöt. Rautatietoimintojen henkilöstön määrän arvioidaan pienenevän pysyvästi 10 prosentilla. Lähivuosina konsernista eläköityy noin 1 700 henkeä, joiden tilalle palkataan noin 1 000 uutta. Vuonna 2014 konsernissa työskenteli noin 9 690 henkilöä.

  • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,3 prosenttia
  • Konsernin liikevoitto oli 90,4 (70,6) miljoonaa euroa
  • VR-Yhtymän hallitus esittää 100 (30) miljoonan osinkoa valtiolle
  • Matkustajaliikenteen liikevaihdossa ja tuloksessa näkyy muuttunut markkinatilanne
  • VR Transpointin liikevoitto ja markkinaosuus kasvoivat
  • VR Track paransi kannattavuuttaan huomattavasti