• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Henkilöstö

  Vuoden 2014 pääteemoja olivat yhtenäisen esimiestyön mallin luominen ja sitä tukevat valmennukset sekä työkyvyttömyyskustannusten alentamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvän Virtaa -hankkeen loppuunvienti. Vuoden aikana päivitettiin työkykyohjelma ja otettiin se käyttöön sekä parannettiin HR-palveluiden tehokkuutta ja tuottavuutta muun muassa uuden HR-raportointipalvelun myötä.

  Syksyllä toteutettuun henkilöstötutkimukseen vastasi 71 (70) prosenttia henkilöstöstä. Konsernin esimiesindeksi 3,63 nousi hieman vuodesta 2013 (3,57).

  VR:n henkilöstörakenteessa ei vuoden 2014 aikana tapahtunut suuria muutoksia. Henkilöstön määrä on vuoden lopussa 9 689 ja vähennystä on 545 henkilötyövuotta.

  Liikenteenohjauksesta vastaava Finrail Oy siirtyi 1.1.2015 alkaen valtioneuvoston kanslian alaiseksi valtionyhtiöksi. Tässä yhteydessä noin 440 henkilöä siirtyi pois VR-konsernista.
  Muutosturvaa toteutetaan edelleen konsernin yhteisten periaatteiden mukaisesti. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 481 henkilöä.

  Henkilöstön tunnuslukuja 2012-2014

    2012 2013 2014
  Henkilötyövuodet keskimäärin 11 080 10 234 9 689
  Muutos -2,7 -7,6 -5,3
  Palkkasumma M€ 476,4 460,9 445,1
  Vakituisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 98,2 97,4 98,4
  Määräaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 1,8 2,6 1,6
  Kokoaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 96,6 96,0 96,4
  Osa-aikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 3,4 4,0 3,6
  Henkilöstön keski-ikä, vuotta 45,6 45,0 44,9
  Palveluksessa olevan henkilöstön keskimääräinen työssäoloaika vuosina 20 19 18
  Miehiä henkilöstöstä, % 82,6 82,4 82,4
  Naisia henkilöstöstä, % 17,4 17,6 17,6
  Kehityskeskustelujen kattavuus, % 70 78 73
  Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta laskettuna, % 5,5 5,3 5,4
  Konsernin tapaturmataajuus *
  (kaikkien työtapaturmien määrä/miljoonaa työtuntia kohti)
  31,6 19,1 18,9
  Rekrytoinnit yhteensä, henkilöä 928 718 683

  *Konsernin tapaturmataajuus

  Laskentatapa muuttui vuoden 2013 alussa, jolloin ryhdyttiin seuraaman yli yhden päivän sairauspoissaolon aiheuttaneita tapaturmia. Muutos helpottaa vertailtavuutta muiden toimialojen kanssa. Vuoden 2012 luvut osoittavat kaikkien työtapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti.