Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa 2015 VR ilmoitti lopettavansa toiminnot Turun varikolla asteittain vuoden loppuun mennessä. Työt siirtyvät kunnossapidon muihin yksiköihin.

HSL aloitti neuvottelut VR:n kanssa uudesta lähijunaliikenteen sopimuksesta siirtymäkaudelle vuosille 2016–2021 ennen kilpailutetun liikenteen alkamista. Neuvottelujen pohjana on VR:n HSL:lle toimittama tarjous, joka tuottaisi merkittäviä säästöjä ja nopeuttaisi vanhan kaluston poistumista kesään 2017 mennessä.