• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Group - infran vuosi 2014

  VR Trackin vuosi 2014

  VR Trackin toimintaa virtaviivaistettiin ja tuloskuntoa parannettiin vuonna 2014. Vuoden aikana oli käynnissä useita merkittäviä hankkeita.

  Vuoden alussa koneliiketoiminta eriytettiin kalusto- ja materiaalipalveluista omaksi liiketoiminnakseen. Edellisvuonna aloitettua liiketoiminnan kehitysohjelman toteuttamista jatkettiin tavoitteena kannattavuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen pitkällä tähtäimellä. Myös työturvallisuutta edistettiin määrätietoisesti.

  Suunnitteluliiketoiminnan tilauskanta oli erinomainen. Tärkeitä ratahankkeiden suunnitteluprojekteja olivat muun muassa Lielahti-Kokemäki-allianssihankkeen ja Eskola-Ylivieska-kaksoisraiteen rakentamissuunnitelmat, Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki-hankkeen ratasuunnitelma, rataosuuden Oulu-Kontiomäki perusparannuksen rakentamissuunnitelma sekä Liikenneviraston kanssa solmittu Radanpidon rekisteri- ja palvelusopimus vuosille 2013-2014.

  Käynnissä useita ratahankkeita

  Rakentamisen liiketoiminnalla oli käynnissä useita merkittäviä rakennushankkeita. Näistä Kokkola–Riippa- ja Ruha–Lapua-väleille rakennettavat kaksoisraiteet sekä Liminka–Oulu-välin perusparannus ovat osa Liikenneviraston liikenteellisesti tärkeää Seinäjoki–Oulu-radan parantamishanketta. Pääkaupunkiseudulle tärkeän Kehäradan päällysrakenneurakka eteni aikataulussaan. Kaupunkirata otetaan käyttöön heinäkuussa 2015. Lue lisää Kehäradasta täältä.

  Vuonna 2012 aloitettu Lielahti–Kokemäki-allianssihanke valmistui rakentamisen osalta aikataulussaan loppuvuodesta 2014. Allianssihanke sai vuoden aikana sekä Pääjohtaja H. Roosin säätiön työturvallisuuspalkinnon työturvallisuuden merkittävästä edistämisestä että paikallislehdistön Antti-patsaan hankkeen aktiivisesta viestinnästä.

  Rovaniemi–Kemijärvi-välin sähköistyshanke valmistui alkuvuodesta, ja ensimmäinen sähkövetoinen yöpikajuna saapui Kemijärven asemalle 11. maaliskuuta. Rataa sähköistettiin kaikkiaan 85 kilometrin matkalta.

  Merkittävää kunnossapitoa

  Vuoden aikana VR Track kunnossapiti Liikenneviraston kahdestatoista kunnossapitoalueesta kahdeksaa. Vuonna 2013 voitettu Uudenmaan alueen (kunnossapitoalue 1) kunnossapitourakka on raideliikenteen kannalta Suomen merkittävimpiä. Se sisältää muun muassa noin 285 kilometriä pääosin moniraiteista rataa, runsaasti tiheään liikennöityä lähiliikennerataa, Vuosaaren satamaan johtavan tunneliradan, vuonna 2015 valmistuvan Kehäradan, Kerava–Lahti-oikoradan sekä Suomen rautatieliikenteen kriittisimmät yksittäiset pisteet, Helsinki–Pasila-rataosan ja Ilmalan ratapihan.

  Alkuvuonna 2014 voitetun Karjalan radan (kunnossapitoalue 7) kunnossapito aloitettiin lokakuussa. VR Track hävisi loppuvuodesta 2014 kilpailutetut Pohjois-Suomen kaksi kunnossapitoaluetta, Kainuu–Oulun (kunnossapitoalue 11) ja Oulu–Lapin (kunnossapitoalue 12). Voimassaolevat sopimukset päättyvät vuoden 2015 aikana.

  Lokakuussa 2014 VR Track uusi sopimuksen Fingrid Oyj:n kanssa Hämeen ja Itä-Suomen sähköasemien peruskunnossapidosta. Sopimuksen piiriin kuuluu yhteensä 60 kantaverkon sähköasemaa. Kolmivuotinen sopimuskausi astuu voimaan vuoden 2015 alusta.

  VR Trackin omien tuotantolaitosten käyttöaste kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna. Myös tuotekehitystä tehtiin aktiivisesti muun muassa vaihdetuotannossa. Syksyllä 2014 elastisten vaihteiden kehitystyö siirtyi pilottivaiheeseen, kun Kouvolan rataan asennettiin kaksi elastista vaihdetta käyttökokemuksien saamiseksi. Elastisten vaihteiden uudistetuilla ratkaisuilla tavoitellaan vaihteiden kulumisen ja elinkaarikustannusten vähenemistä.

  Harmaan talouden torjuntaan liittynyt rakennusalan ilmoitusmenettely Verohallinnolle astui voimaan 1. heinäkuuta. Järjestelmien ja ohjeistusten käyttöönotto ja jalkauttaminen työmaille toteutettiin aikataulussa. 

  VR Trackin asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Asiakkaiden antama onnistumisarvosana parantui edellisestä vuodesta ollen 4,05 (3,94) asteikolla 1–5.