• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Infran tulevaisuuden näkymät

  Ratamarkkinoiden odotetaan heikentyvän hiukan edellisvuodesta ja kilpailun ratahankkeista pysyvän kireänä rakennusalan alhaisen volyymin ja infra-alan yleisen tilanteen johdosta. Rakentamisen kausivaihteluiden takia yhtiö joutunee turvautumaan lomautuksiin vuoden 2015 aikana. Vuonna 2013 käynnistetyn liiketoiminnan kehitysohjelman uskotaan parantavan yhtiön kannattavuutta edelleen. Kehitysohjelma ajoittuu vuosille 2013–2015.

  Ruotsin ratamarkkinoiden arvioidaan kasvavan entisestään tulevien vuosien aikana. VR Track Swedenin tilauskanta on vahva, ja yhtiön kannattavuuden uskotaan paranevan merkittävästi vuoden 2015 aikana.