• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Rautatieturvallisuus

  Turvallisuutta kehitetään jatkuvasti

  Panostus vaihtotyön tekemiseen turvallisesti toi tuloksia.

  Vuonna 2014 vaihtotöihin liittyvät poikkeamat vähenivät olennaisesti. Junaliikenteessä säilyi nollalinja vakavissa onnettomuuksissa.

  Rautatieturvallisuuden tavoitteena on varmistaa rautatieliikenteen keskeytymätön toiminta sekä estää asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja VR:n omaisuudelle aiheutuvat vahingot.

  Johtamisjärjestelmän päivityksen taustalla EU- ja viranomaissäätelyn muutokset

  Rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmällä ohjataan, toteutetaan ja kehitetään konsernin rautatieturvallisuutta. Toimintaa tarkastellaan ja johtamisjärjestelmää päivitetään säännöllisesti.

  Kesäkuun 2014 lopussa voimaan astunutta johtamisjärjestelmän uusinta versiota päivitettiin ohjeistuksen, riskienhallinnan sekä turvallisuuden varmistamisen eli niin sanotun omavalvonnan osalta. Taustalla ovat muutokset viranomaissääntelyssä sekä EU:n asetukset.

  Lisäksi johtamisjärjestelmässä huomioitiin organisaatiossa sekä rautatieturvallisuusvastuissa tapahtuneet muutokset muun muassa liikenneturvallisuuden kertauskoulutusten osalta.