• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Group - hyvinvoinnista tulosta

  Hyvinvoinnista tulosta

  VR Group on panostanut henkilökunnan hyvinvointiin jo usean vuoden ajan. Aikakausi 2010-2014 oli työhyvinvoinnin kannalta tuloksellinen.

  VR kannustaa työntekijöitä terveellisiin elämäntapoihin, kuten liikuntaan, tupakoimattomuuteen ja päihteettömyyteen. Sairauspoissaoloprosentti, työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä ja kustannukset sekä työtapaturmakustannukset ovat laskeneet vuosien 2010 ja 2014 välillä. Lue työhyvinvoinnista lisää täältä.

  Esimiestyön kehittämistä jatkettiin Esimies 2014 -projektilla, jonka tavoitteet kiteytettiin Menestyvän esimiestyön malliin. Esimiestyöstä voi lukea täältä.

  Työolosuhteita kehitetään jatkuvasti muun muassa uuden teknologian avulla. Veturinkuljettajien henkilökohtaiset tablettitietokoneet ja junahenkilökunnan älypuhelimet helpottavat yhteydenpidossa sekä työvuorojen jakamisessa.

   

  Henkilöstötietoja

  Henkilöstötietoja (31.12.2014) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
  Työsuhteita alkoi 1) 683 718 928 796 664 587 897
  Työsuhteita päättyi 1)3) 1182 1166 1 840 1 200 997 963 788
  Kokonaisvaihtuvuus 1), % 9,9 8,5 12,57 8,9 6,8 6,1 6,6
  Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 2) 9862 10274 10 623 11 693 12 059 12 285 12 480
  Määräaikaiset työsuhteet 2) 119 204 171 95 159 286 336
  Ulkomailla työskentelevien määrä 580 531 498 517 452 275 290
  Keskimääräinen työsuhteen pituus 1), vuotta 18 19 20 20 21 21 22
  Sukupuolijakauma 1)
  miehiä, % 82 82 83 83 83 84 84
  naisia, % 18 18 17 17 17 16 16
  Eläkkeelle jääneet 1)
  vanhuuseläke 408 445 432 501 441 431 274
  työkyvyttömyyseläke 55 62 59 88 101 104 102
  Sairauspoissaolo 1) % 5,4 5,3 5,5 6,3 5,8 5,6 6
  Keskimääräinen eläköitymisikä 1) 59,1 58,9 57,5 57,9 57,7 1) 57,8 1) 56,9 1)
  1) Luvut eivät sisällä VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen tietoja.
  2) VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen työntekijöiden työsuhteet on laskettu toistaiseksi voimassa oleviksi, koska tietoja määräaikaisista työsuhteista ei ole kerätty.
  3) Luku sisältää Corenet Oy:n henkilöstön siirtymisen konsernin ulkopuolelle.