• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • KONSERNIN TULOSLASKELMA (€) Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
  Liikevaihto 1 1 367 227 214 1 421 153 740
  Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2 640 -101 465
  Valmistus omaan käyttöön 30 717 408 40 264 874
  Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 102 786 1 323 505
  Liiketoiminnan muut tuotot 2 60 037 977 48 764 801
  Materiaalit ja palvelut 3 407 477 403 461 699 737
  Henkilöstökulut 4 550 418 358 571 327 984
  Poistot 5 118 175 470 120 588 525
  Liiketoiminnan muut kulut 6 291 639 095 287 197 626
  Kulut yhteensä 1 367 710 325 1 440 813 871
  Liikevoitto 7 90 377 700 70 591 584
  Rahoitustuotot ja -kulut 8 -5 088 536 120 588
  Voitto ennen veroja 85 289 164 70 712 173
  Välittömät verot 11 -17 163 638 -4 585 827
  Vähemmistön osuus -549 536 -816 214
  Tilikauden voitto 67 575 991 65 310 131