KONSERNIN TULOSLASKELMA (€) Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liikevaihto 1 1 367 227 214 1 421 153 740
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2 640 -101 465
Valmistus omaan käyttöön 30 717 408 40 264 874
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 102 786 1 323 505
Liiketoiminnan muut tuotot 2 60 037 977 48 764 801
Materiaalit ja palvelut 3 407 477 403 461 699 737
Henkilöstökulut 4 550 418 358 571 327 984
Poistot 5 118 175 470 120 588 525
Liiketoiminnan muut kulut 6 291 639 095 287 197 626
Kulut yhteensä 1 367 710 325 1 440 813 871
Liikevoitto 7 90 377 700 70 591 584
Rahoitustuotot ja -kulut 8 -5 088 536 120 588
Voitto ennen veroja 85 289 164 70 712 173
Välittömät verot 11 -17 163 638 -4 585 827
Vähemmistön osuus -549 536 -816 214
Tilikauden voitto 67 575 991 65 310 131