• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Investoinnit ja kalustohankinnat

  Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2014 olivat 169,0 miljoonaa euroa (185,2 milj. €). Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 48,7 miljoonaa euroa. Investoinnit junakalustoon olivat 102,9 miljoonaa euroa (84,0 milj. €). IT-investointeja oli 21,2 miljoonaa euroa (14,3 milj. €) ja kiinteistöihin kohdistuvia investointeja 15,4 miljoonaa euroa (55,7 milj. €).

  Merkittävimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen ravintolavaunut, uusien sähkövetureiden hankinta ja logistiikan kalusto. Muut investointimenot olivat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.