Investoinnit ja kalustohankinnat

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2014 olivat 169,0 miljoonaa euroa (185,2 milj. €). Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 48,7 miljoonaa euroa. Investoinnit junakalustoon olivat 102,9 miljoonaa euroa (84,0 milj. €). IT-investointeja oli 21,2 miljoonaa euroa (14,3 milj. €) ja kiinteistöihin kohdistuvia investointeja 15,4 miljoonaa euroa (55,7 milj. €).

Merkittävimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen ravintolavaunut, uusien sähkövetureiden hankinta ja logistiikan kalusto. Muut investointimenot olivat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.