• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Track mukana kehäradan rakentamisessa

  Kehärata on pääkaupunkiseudun tärkeimpiä liikennehankkeita tällä vuosikymmenellä. VR Track osallistui Kehäradan rakentamiseen päällysrakenneurakalla.

  Liikenneviraston, Vantaan kaupungin ja Finavia Oyj:n yhteishanke Kehärata yhdistää Vantaankosken radan päärataan Vantaan Hiekkaharjussa ja tuo valmistuessaan muun muassa kulkuyhteyden pääradalta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Kehäradalle avautuu viisi uutta asemaa: Vehkala, Kivistö, Aviapolis, Lentoasema ja Leinelä. Tunneliosuutta radalla on kaikkiaan kahdeksan kilometriä.

  Kiskontyöntöä Kehäradan tunneleissa

  VR Track osallistui Kehäradan rakentamiseen päällysrakenneurakalla. Työalueita oli vuoden aikana kaikkiaan seitsemän. Rakentamiskausi alkoi maaliskuussa ensimmäisen tunneliosuuden rakentamisella Ruskeasantaan, ja lokakuussa asennettiin ensimmäiset vaihteet tunneliin lentoaseman tuntumaan. Rataosuuden pohjoinen raide valmistui marraskuussa 2014 ja eteläinen tammikuussa 2015. Urakka luovutetaan tilaajalle keväällä 2015 viimeistelytöiden jälkeen.

  Koneelliset tunnelityöt ovat haastavia erityisesti ilmanvaihdon suhteen. Kehäradan tunnelien päällysrakennetöissä vaihteiden tukemiseen käytettiin pakokaasujen puhdistuslaitteella varustettua vaihteentukemiskonetta, joka soveltui myös erityisen hyvin operoimaan tunnelien jyrkissä mäkiosuuksissa.

  Urakassa kiskojen asentamiseen eli niin sanottuun kiskontyöntöön kokeiltiin ensimmäistä kertaa erityisesti kiskojen keruuseen suunniteltua laitetta. Kokemukset olivat myönteisiä, ja laitetta tullaan jatkossa käyttämään kiskojen asennuksessa perinteisen kiskontyöntökoneen ohella.

  Kehäradan työturvallisuus huipputasoa

  Urakan turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Työmailla työskenteleville on järjestetty koulutuksia ja työmaaperehdytyksiä, ja työnjohto on osallistunut viikoittaisiin turvallisuuspalavereihin. Myös aluehallintovirasto on tehnyt säännöllisiä turvallisuustarkastuksia kehäradan eri työmaille.

  Viikoittain tehtävän turvallisuusmittauksen (MVR) työturvallisuusaste on ollut huippuluokkaa koko hankkeen ajan – VR Trackin työmailla työturvallisuusaste on pysytellyt yli 90 prosentissa vuoden 2014 keskiarvon ollessa 96 prosenttia.