• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 22 Riita-asiat
  Konsernilla ei ole merkittäviä riita-asioita.
  23 Konsernin tunnusluvut
  2014 2013 2012 2011 2010
  Toiminnan laajuus
  Liikevaihto M€ 1 367 1 421 1 438 1 437 1 423
  Tase M€ 1 877 1 809 1 774 1 748 1 722
  Bruttoinvestoinnit M€ 120 157 122 163 159
  - suhteessa liikevaihtoon % 8,8 11,0 8,5 11,3 11,2
  Henkilöstö keskimäärin 9 689 10 234 11 080 11 391 11 909
  Kannattavuus
  Liikevoitto M€ 90,4 70,6 52,4 20,9 43,1
  - suhteessa liikevaihtoon % 6,6 5,0 3,6 1,5 3,0
  Tulos M€ 67,6 65,3 38,8 15,3 30,0
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 5,9 4,8 3,9 1,7 3,3
  Oman pääoman tuotto (ROE) % 4,5 4,6 2,9 1,6 2,3
  Vakavaraisuus
  Omavaraisuusaste % 82,5 83,5 82,2 81,0 80,9
  Maksuvalmius
  Quick Ratio 2,2 2,0 1,7 1,3 1,3
  Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
  Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) * 100
  Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)
  Oman pääoman tuotto (ROE) = (Tulos ennen satunnaisia eriä-tuloverot ja laskennallisen verovelan muutos)*100
  Oma pääoma + vähemmistöosuus (kauden keskiarvo)
  Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) * 100
  Taseen loppusumma - saadut lyhyt- ja pitkäaikaiset ennakot
  Quick Ratio = Rahoitusomaisuus (pl. pitkäaikaiset saamiset) - osatuloutussaatavat
  Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot