• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Maailmanpolitiikka asetteli toimialan uuteen järjestykseen

  Vuosi 2014 oli tiivistahtinen kansainvälisiä maantielogistiikan palveluita tuottavalle VR-konsernin tytäryhtiölle.

  Transpoint International (FI) Oy:n kuljetusvolyymit laskivat merkittävästi syksyllä, kun Venäjä asetti Euroopan Unionin maille tuontirajoituksia. Rajoitusten vuoksi Transpoint Internationalin elintarvikekuljetukset tyrehtyivät ja yhtiö käynnisti heti tehostamistoimenpiteitä liittyen sekä henkilöstöön että kalustoon.

  Euroopan liikenteessä on vallinnut vuoden aikana erittäin tiukka kilpailutilanne. Tästä huolimatta Transpoint Internationalin tulos oli positiivinen, mitä voidaan pitää tässä markkinatilanteessa torjuntavoittona.

  Yhtiön kilpailuvaltteja ovat henkilökohtainen palvelu, luotettavuus ja turvallisuus. Osana VR Groupia yhtiö saa synergiaetuja ja voi toimia osana kansainvälisten asiakkaiden logistiikkaketjua. Yhtiö liikennöi päivittäin Suomen, Venäjän, Baltian, Itä-Euroopan maiden ja Turkin välillä.

  Vuonna 2014 yhtiön organisaation uudistamista jatkettiin. Nykyinen malli perustuu business unit-ajatteluun, jossa Venäjän- ja Baltian-toimintoja on tiivistetty omiksi kokonaisuuksikseen. Liiketoimintaa kehitettiin vuoden aikana myös monilla muilla tavoin. Esimerkiksi autojen seurantajärjestelmä parantaa kuljetusten läpimenoaikoja ja turvallisuutta. Kehitystyöllä varaudutaan tulevaan talouskasvuun ja siitä seuraavaan kuljetusvolyymien kasvuun.