• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • EMOYHTIÖN TASE (€) Liite 31.12.2014 31.12.2013
  VASTAAVAA
  Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet 12 99 462 671 90 833 664
  Aineelliset hyödykkeet 12 1 048 081 398 1 060 130 586
  Sijoitukset 13
  Osuudet ja saamiset saman konsernin yrityksissä 59 633 431 60 296 438
  Muut sijoitukset 33 973 076 29 678 759
  Pysyvät vastaavat yhteensä 1 241 150 577 1 240 939 447
  Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus 14 66 988 451 61 434 739
  Pitkäaikaiset saamiset 15 276 427 507 815
  Lyhytaikaiset saamiset 15 138 062 157 136 521 689
  Rahoitusarvopaperit 16 282 138 765 243 806 938
  Rahat ja pankkisaamiset 38 506 985 15 365 742
  Vaihtuvat vastaavat yhteensä 525 972 785 457 636 922
  VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 767 123 363 1 698 576 370
  VASTATTAVAA
  Oma pääoma 17
  Osakepääoma 370 013 438 370 013 438
  Vararahasto 525 753 544 525 753 544
  Edellisten tilikausien voitto 240 468 931 259 769 467
  Tilikauden voitto 26 481 535 10 699 464
  Oma pääoma yhteensä 1 162 717 449 1 166 235 914
  Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 393 788 973 343 109 749
  Pakolliset varaukset 18 1 304 651 1 036 932
  Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma 19 397 652 387 976
  Lyhytaikainen vieras pääoma 19 208 914 639 187 805 799
  Vieras pääoma yhteensä 209 312 290 188 193 775
  VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 767 123 363 1 698 576 370