• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 14 Vaihto-omaisuus (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Aineet ja tarvikkeet 97 003 94 589 66 988 61 435
  Keskeneräiset tuotteet 264 108 0 0
  Ennakkomaksut 513 556 0 0
  Yhteensä 97 779 95 253 66 988 61 435
  15 Saamiset (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Pitkäaikaiset saamiset
  Pitkäaikaiset saamiset muilta
  Pitkäaikaiset saamiset 209 465 209 441
  Laskennallinen verosaaminen 2 761 2 253 67 67
  Pitkäaikaiset saamiset muilta yhteensä 2 971 2 718 276 508
  Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2 971 2 718 276 508
  Lyhytaikaiset saamiset
  Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
  Myyntisaamiset 1 494 3 091
  Lainasaamiset 828 939
  Muut saamiset 41 301 26 465
  Siirtosaamiset 467 217
  Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä yhteensä 44 090 30 712
  Saamiset osakkuusyrityksiltä
  Myyntisaamiset 1 171 1 186 1 171 1 186
  Saamiset muilta
  Myyntisaamiset 111 742 103 561 41 763 47 228
  Muut saamiset 1 408 1 164 22 114
  Siirtosaamiset 88 921 99 279 51 016 57 281
  Saamiset muilta yhteensä 202 071 204 003 92 801 104 624
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 203 242 205 189 138 062 136 522
  Siirtosaamisten olennaisimmat erät
  Konsernin siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat myyntien ja kulujen jaksotuserät 45,2 M€ sekä osatuloutussaamiset 22,9 M€
  16 Rahoitusarvopaperit (1 000 €)
  Rahoitusomaisuusarvopaperit sisältävät pankkien sijoitus- ja talletustodistuksia, rahastoja, yritystodistuksia sekä yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoista alle vuoden sisällä erääntyvän osuuden.
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Jällenhankintahinta 282 425 243 925 282 425 243 925
  Kirjanpitoarvo 282 139 243 807 282 139 243 807
  Erotus 286 118 286 118