• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Group - turvallinen ja tehokas

  VR Group on turvallinen ja tehokas

  VR Groupin turvallisuus kehittyi vuonna 2014 kaikilla osa-alueilla.

  Myös vuonna 2014 vältyttiin vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta. Vaihtotöihin liittyvät poikkeamat, suistumiset ja kalustoon kohdistuneet vahingot vähenivät.

  Vuoden 2015 alussa VR-konsernissa alkoi uusi turvallisuusohjelman nelivuotiskausi. Turvallisuustoiminnan kehittämisen lähtökohtana on entistä korostetummin ennakoiva päivittäinen turvallisuustyö – kaikki omasta toiminnasta aiheutuvat vahingot ja vaaratilanteet ovat estettävissä.

  Jos onnettomuuksia tai vaaratilanteita sattuu, niistä raportoidaan aktiivisesti ja kattavasti. Raportoidut poikkeamat tutkitaan perusteellisesti, syytekijät selvitetään ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan vastaavanlaisten tapahtumien toistumisen estämiseksi.

  VR Groupin tavoitteena on itsenäinen turvallisuuskulttuuri, jossa jokainen työntekijä ymmärtää turvallisuuden merkityksen ja osaa toimia oma-aloitteisesti turvallisesti.