• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Helsingin varikolla jätehuolto on osa jokapäiväistä johtamista

  Helsingin varikko on Suomen suurin junakaluston huoltoon keskittynyt yksikkö niin henkilöstömäärällä kuin jätemäärällä mitattuna.

  Vuonna 2014 Helsingin varikko käsitteli tavanomaista jätettä noin 2 800 tonnia, josta kaatopaikalle päätyi alle 400 tonnia. Helsingin varikolla on 28 kappaletta jätejakeita, joista 25 hyödynnetään materiaalina tai energiana. Loppusijoitukseen menevät sekajäte, viiltävä ja pistävä jäte sekä kansainvälinen ruokajäte.

  Helsingin varikko, Pohjois-Pasilassa

  Helsingin varikko Pohjois-Pasilassa

  Varikon jäteohje päivitettiin raportointikaudella. Samalla henkilöstön koulutusta jätelajitteluun ja ympäristötietoisuuteen jatkettiin. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä yhteistyökumppani Lassila & Tikanojan kanssa. Varikon monikulttuurinen työympäristö asettaa haasteita tiedonvälitykseen. Siivoojille tehdään omat A5-kokoiset taskuun mahtuvat jätteiden lajitteluohjeet.

  Varikolle hankittiin jätevirtakaaviot sisääntuloauloihin. Nämä kaaviot selventävät työntekijöille ja vieraille Helsingin varikolta syntyvän jätteen kierrättämistä ja käsittelyä. Jätevirtakaaviot ovat olleet suosittuja esimerkkejä niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille.

  Helsingin varikon jätevirtakaavioi

  Helsingin varikon jätevirtakaavio, jossa selvitetään 28 jätejakeen lopullinen määränpää. Suurin osa jätteistä hyödynnetään kierrättämällä.

  Suurin osa matkustajajunista tulevista siivousjätteistä on suoraan energiajätteeksi soveltuvaa jätettä. Sekajäteastioiden vähentäminen ja energiajäteastioiden huomattava lisääminen on parantanut lajittelun onnistumista.

  Helsingin varikon kierrätyspiste

  Kuva kierrätyspisteestä, jossa opastetaan lajittelemaan jätteet oikealla tavalla oikeisiin jäteastioihin.