• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Group - vastuullisuus osana toimintaa

  Entistä vastuullisempi VR

  Turvallisuus ja vastuullisuus ovat VR:n keskeisiä arvoja. VR on merkittävä toimija suomalaisessa yhteiskunnassa ja vastuullisuus liittyy tiiviisti kaikkiin konsernin toimintoihin.

  VR:n vastuullisuus on jaettu viiteen teemaan. Vastuullisuus tarkoittaa turvallisuudesta, asiakkaista, henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtimista sekä toiminnan läpinäkyvyyttä.

  VR Groupin olennaiset vastuullisuusasiat kumpuavat tärkeimpien sidosryhmien odotuksista konsernin toimintaa kohtaan. Olennaisuuden määrittelyssä on otettu huomioon esimerkiksi asiakaspalaute, median esiin nostamat kysymykset ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa esitetyt toivomukset, koska ne kuvastavat yleistä yhteiskunnallista kiinnostusta konsernia kohtaan.

  Yhtenä tärkeänä näkökulmana olennaisuuden määrittelyssä on ollut VR Groupin strategia ja asiat, jotka tukevat strategisten päämäärien saavuttamista tai joilla on taloudellista merkitystä.

  VR kysyi vuonna 2014 ulkoisilta sidosryhmiltään ja henkilöstöltään, mitkä asiat ovat tärkeitä vastuulliselle VR Groupille. Neljän viikon keskusteluun osallistui yli 1 400 henkilöä ja ideoita tuli yli 1 600 kappaletta. Kyselyn avulla konsernille tärkeät sidosryhmät huomioidaan liiketoiminnassa entistä paremmin. Katso lisää: VR Group vastuullisena yrityksenä.

  Ympäristöystävällisyyttä parannettiin vuoden aikana monin eri teoin. Tärkein näistä on uusi sähköveturihankinta, joka saatiin päätökseen helmikuussa 2014. Uusia vetureita hankitaan 80 kappaletta ja ensimmäiset tulevat käyttöön vuonna 2017.

  Raportoinnin viitekehyksenä on sovellettu Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeistusta.

  VR Group siirtyi vuonna 2011 raportoinnissaan A+-tasosta B+-tasoon, koska aikaisemmin sovellettu taso sisälsi paljon sellaisia tunnuslukuja, jotka eivät ole VR Groupin toiminnassa olennaisia eivätkä siten tarjoa lukijalle olennaista lisätietoa konsernista. Vuonna 2012 raportoinnissa siirryttiin B-tasolle, mikä tarkoittaa, että raportilla ei ole ulkopuolista varmentajaa.