• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Turvallisuusjohtaminen

  VR Groupin arvot turvallisuuden johtamisessa

  Turvallisuus on yksi VR Groupin keskeisistä arvoista.

  Turvallisuuspolitiikka

  VR Groupilla on turvallisuuspolitiikka, jossa on määritelty turvallisuuden merkitys ja tarkoitus yhtiössä. Turvallisuuspolitiikka on perustana turvallisuusohjelmalle ja pitkäjänteiselle turvallisuustyölle.

  Työturvallisuus on osa henkilöstön kokonaishyvinvointia, ja sitä kehitetään turvallisuusjohtamisen keinoin.

  Turvallisuusohjelma ja sen toteuttaminen

  Turvallisuusohjelma vahvistetaan nelivuotiskaudeksi. Se sisältää ohjelmakauden turvallisuustavoitteet, joiden toteutuminen varmistetaan turvallisuuden johtamisjärjestelmällä.

  Työturvallisuuden toimintaohjelma vahvistetaan liiketoimintayksiköittäin. Ohjelma sisältää työturvallisuustavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman toteutuminen vahvistetaan työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmällä.

  Turvallisuustavoitteet 2015

  • Rautatieturvallisuus edelleen EU-maiden huipputasoa
  • Turvallisuus on yhteinen asia ja edellyttää kaikkien toimia
  • Riskienhallinta osaksi kaikkea päätöksentekoa
  • Työtapaturmataajuus 16,5, vakavia työtapaturmia 0, työturvallisuushavainnot 4 000 kappaletta, turvallisuustuokiot 2 000 kappaletta
  • Laadukas poikkeamien käsittely
  • Turvallisuushavainnoinnin lisääminen
  • Päivittäisen turvallisuusjohtamisen ja turvallisuuteen sitoutumisen kehittäminen

  Onnistumiset ja vastoinkäymiset turvallisuusasioissa

  + Vaihtotyövaurioiden väheneminen
  + Yleisen turvallisuustietoisuuden lisääminen
  + Esimiehet aktiivisesti mukana turvallisuustyössä
  + Vakavien tapaturmien ja työmatkatapaturmien merkittävä väheneminen

   

  Turvallisuusriskit

  Rautatieliikenteen todennäköisimmät ja vaarallisimmat riskit liittyvät ratatyön ja liikenteen yhteensovittamiseen sekä tasoristeyksiin. 

  Turvallisuusjohtamista ja tuloksia parantavat muutokset

  • Ammattilaisen turvallisuussäännöt -ohjelman lanseeraus
  • Määrämuotoinen ja selkeä liikenneviestintä sekä viestinnän seuranta
  • Turvallisuuspoikkeama-ilmoitusten tekemisen varmistaminen
  • Junaan, vaihto- tai ratatyöyksikköön ennen lähtöä liittyvät tarkastukset
  • Vaihtotyövaurioiden vähentäminen
  • Alihankintayritysten turvallisuusraportoinnin kehittäminen