• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Työkyky ja hyvinvointi

  Vuonna 2014 VR Group sai aikaan merkittävät säästöt alentuneina työkyvyttömyysmaksuina sekä terveydenhuollon ja sairauspoissaolojen kustannuksina.

  VR Groupin henkilöstön hyvinvointia on kehitetty pitkäjänteisesti. Vuonna 2010 alkaneen hankkeen tavoitteiksi määritettiin sairauspoissaolojen, työtapaturmien ja työterveyshuoltokustannusten vähentäminen sekä työurien pidentäminen. Tavoitteisiin haluttiin päästä parantamalla työtekijöiden hyvinvointia kaikilla osa-alueilla.

  VR Group kannustaa terveellisiin elämäntapoihin kuten liikunnan lisäämiseen, päihteettömyyteen ja tupakoimattomuuteen. Hyvinvointia on parannettu etsimällä ratkaisuja epäsäännöllisen vuorotyön kuormittavuuteen ja varmistamalla, että työ on mielekästä ja esimiestyö laadukasta. Työyhteisöjen toimintaa tuetaan myös muutostilanteissa.

  Henkilöstön hyvinvointiin keskityttiin seuraavilla alueilla:

  Hyviä tuloksia

  Tulokset puhuivat puolestaan vuonna 2014. Työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä ja kustannukset sekä työtapaturmakustannukset laskivat. Vuonna 2014 saatiin aikaan merkittävät säästöt alentuneina työkyvyttömyysmaksuina ja sairauspoissaolokustannuksina.