• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Ilmastonmuutoksen hillintä jatkuu

  VR Groupin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuus koko konsernin energiankulutuksesta yli 60 prosenttiin.

  Ilmastonmuutoksen herättämä ympäristötietoisuus tarjoaa joukkoliikenteelle ja erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia. Vastaavasti ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja aiheuttavat häiriöitä liikenteessä.

  Konsernin suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope1) koostuvat pääosin liikenteen ja työkoneiden käyttämästä nestemäisestä polttoaineesta ja kiinteistöjen lämmityksessä käytetystä maakaasusta. Pohjolan Liikenteen linja-autoissa käytettiin uusiutuvaa dieseliä yli puoli miljoonaa litraa, joka on noin neljä prosenttia polttoaineen kokonaiskulutuksesta.

  Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope2) aiheutuvat kiinteistöjen käyttämästä kaukolämmöstä. Koko VR-konsernin käyttämä sähkö on tuotettu vesivoimalla. Hankitun sähkön alkuperä on varmennettu alkuperätodistuksilla.

  Konsernin ulkopuolisena epäsuorana kasvihuonekaasupäästölähteenä (scope3) seurataan massatavaralogistiikan alihankintakuljetusten polttoainekulutusta.

  VR-konserni raportoi ympäristötaseessa juna- ja autoliikenteen sekä massatavaralogistiikan alihankintakuljetusten hiilidioksidipäästöt. Päästöt lasketaan polttoainekulutuksesta. Muista päästöistä raportoidaan juna- ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöt, jotka lasketaan VTT:n LIPASTO-järjestelmän ja RASTU-hankkeen päästökertoimilla.

  Hämeenlinnan ratapihan lähiasukkaat valittivat vaihtotyöveturin aiheuttamasta melusta ja päästöistä. Haitan vähentämiseksi tehtiin lukuisia toiminnallisia toimenpiteitä, muun muassa veturien seisontapaikka siirrettiin ja junaliikenteeseen tehtiin muutoksia.