• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Matkustajaturvallisuus

  Turvallista junamatkustamista

  Junamatkustajille rautatieliikenteen turvallisuus merkitsee onnettomuuksien välttämisen ohella myös turvallisuutta asemilla ja junissa matkan aikana.

  Matkustajien turvallisuudesta huolehtiminen alkaa jo rautatieasemilta ja asemien laiturialueilta. Asemien ja laiturien turvallisuudesta vastaavat yleensä palveluntuottajalta hankitut järjestyksenvalvojat ja vartijat yhdessä junahenkilökunnan kanssa.

  Junamatkan aikana junahenkilöstö huolehtii siitä, että matka sujuu turvallisesti junaan noususta poistumiseen saakka. Henkilökunta on koulutettu toimimaan kaikissa poikkeustilanteissa niin, että niistä aiheutuva haitta matkustajille on mahdollisimman pieni.

  Turvallisuuden erikoisosaamista ja järjestyksenpitoa kehitetään

  Normaalin koulutuksen lisäksi aloitettiin junahenkilöstön koulutus Kehärataa varten. Kehärata on 18 kilometriä pitkä poikittainen raideyhteys, joka yhdistää Vantaankosken radan lentoaseman kautta päärataan Vantaan Hiekkaharjussa. Rataosuudella on Suomen pisin, kahdeksan kilometrin mittainen matkustajaliikenteen käytössä oleva rautatietunneli, mikä edellyttää erikoisosaamista mahdollisissa poikkeustilanteissa.

  Matkustajaturvallisuutta kehitetään yhteistyössä Liikenneviraston kanssa parantamalla asemien järjestyksenpitoa. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin VR:n, Liikenneviraston, HSL:n ja lähiliikennekuntien yhteinen valvomohanke. Uusi valvomo otetaan käyttöön kevään 2015 aikana.