VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvoston lausunto

 

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt yhtiön tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 laaditun tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen.

Hallintoneuvosto on päättänyt lausuntonaan esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase vahvistetaan ja että tilinpäätöksen osoittaman voiton suhteen toimitaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvosto toteaa, että VR-Yhtymällä on menossa laaja ja pitkäkestoinen investointiohjelma, jonka menestyksekäs läpivienti on ratkaisevaa yhtiön kilpailukyvylle ja asiakaspalvelulle. Yhtiön on pystyttävä pitkällä aikavälillä turvaamaan aloittamansa laajan investointiohjelman rahoitus. Hallintoneuvosto korostaa, että VR-Yhtymän voitonjaon tulee olla ennustettavaa ja pitkäjänteistä edellä mainitun investointiohjelman rahoituksen varmistamiseksi. Edelleen hallintoneuvosto toteaa, että nyt voitonjaosta kertyviä varoja tulisi kohdentaa kansallista kilpailukykyä ja kasvua tukevan rautatieinfrastruktuurin kehittämiseen ja rataverkon sähköistyshankkeiden edistämiseen.

Hallintoneuvosto toteaa, että sen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita on noudatettu ja että hallintoneuvosto on saanut yhtiön hallitukselta ja toimitusjohtajalta tarpeelliseksi katsomansa tiedot.


Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 2015

Kari Rajamäki
puheenjohtaja

 

Timo Korhonen
varapuheenjohtaja

  Christina Gestrin
Pertti Hemmilä   Inkeri Kerola   Merja Kuusisto
Asmo Maanselkä   Aino-Kaisa Pekonen   Riikka Slunga-Poutsalo
Oras Tynkkynen   Raija Vahasalo   Raimo Vistbacka