• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €) 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
  Liiketoiminnan rahavirta
  Liikevoitto 90 378 70 595
  Oikaisut liikevoittoon 1) 97 320 90 885
  Käyttöpääoman muutos 12 588 -29 812
  Saadut korot 2 929 2 959
  Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -5 116 -3 121
  Saadut osingot 15 240
  Maksetut välittömät verot -2 726 -1 997
  Liiketoiminnnan rahavirta yhteensä 195 387 129 748
  Investointien rahavirta
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit -125 884 -157 222
  Käyttöomaisuuden myynnit 30 620 85 973
  Myydyt tytäryhtiöt/liiketoiminnot 0 15 944
  Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos -4 294 -21 011
  Pitkäaikaisten saamisten muutos 256 5 059
  Investointien rahavirta yhteensä -99 302 -71 257
  Kassavirta ennen rahoitusta 96 085 58 492
  Rahoituksen rahavirta
  Pitkäaikaisten velkojen muutos -303 0
  Lyhytaikaisten velkojen muutos -88 -171
  Maksetut osingot -30 000 0
  Rahoituksen rahavirta yhteensä -30 392 -171
  Rahavarojen muutos 65 693 58 321
  Rahavarat 1.1. 265 303 206 982
  Rahavarat 31.12. 330 996 265 303
  1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla kassavirrassa.