• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Työturvallisuuden edistäminen on keskeinen osa toimintaa

  Työturvallisuutta on kehitetty vuoden aikana määrätietoisesti. Painopiste on ollut tapaturmien tutkinnassa, ennakoivassa turvallisuustoiminnassa ja koko henkilöstölle suunnatussa turvallisuusviestinnässä.

  Muun muassa viikoittaisilla turvallisuusaiheisilla tekstiviesteillä nostettiin esiin ajankohtaisia turvallisuusteemoja ja -ohjeistuksia. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet julkaistiin kuukausittaisina turvallisuusinfoina, joita käytettiin myös oppimateriaalina säännöllisesti pidettävissä turvallisuustuokioissa ja viikkopalavereissa.

  Uutena toimintamallina tapaturmien torjumiseksi otettiin käyttöön turvalliset työtavat varmistava Työtehtävän turvallisuussuunnitelma, joka laaditaan yhteisesti vaarallisimmista työvaiheista ja -tehtävistä ennen töiden aloittamista työmaalla.

  Ennakoivien turvallisuusmenetelmien, kuten turvallisuushavaintojen ja turvallisuustuokioiden, mittareille asetetut tavoitteet saavutettiin. Vakavien työtapaturmien määrä väheni, ja tapaturmien aiheuttamien sairaslomien keskimääräinen pituus lyheni. Tapaturmataajuudessa koettiin kuitenkin takaisku sen noustua 14,7:ään (13,8).

  Turvallisuus yksi Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen avaintavoitteista

  Maaliskuussa 2014 Pääjohtaja H. Roosin säätiö myönsi työturvallisuuspalkinnon Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen päätoteuttajan VR Trackin turvallisuuden vastuuhenkilöille työturvallisuuden merkittävästä edistämisestä hankkeen aikana. Allianssihankkeessa turvallisuus oli määritelty yhdeksi hankkeen avaintavoitteista. Vuonna 2014 hankkeen tapaturmataajuus oli 0, ja vuonna 2012 alkaneen koko rakentamishankkeen osalta tapaturmataajuus oli 6,2.