• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Suuria investointeja ja tehostamista

  Vuosi 2014 oli haastava VR:lle monesta syystä. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta konsernin tulos oli hyvä ja sopeuttamistoimet purivat.

  VR Groupin liiketoiminnoista matkustajaliikenne ei saavuttanut liikevaihtotavoitettaan. Tähän vaikuttivat muun muassa yleinen taloustilanne ja kaukoliikenteen hintakilpailu. VR Transpointin kuljetusmäärät kasvoivat rautatielogistiikassa, esimerkiksi idän liikenteessä 4,7 prosenttia. Logistiikan autoliikenteen vuosi oli haasteellisempi ja liikevaihto laski 8,3 prosenttia.

  Liikevaihto laski myös VR Trackin kotimaan toiminnoissa. Tästä huolimatta VR Track paransi kannattavuuttaan ja asemaansa sekä kotimaassa että Ruotsissa. Liikevaihto laski erityisesti rakentamisessa, mikä johtuu suurelta osin Suomen valtion radanpidon rahoituksen vähentymisestä. Kannattavuusparannuksen taustalla on ollut edellisen vuoden lopussa käynnistetty systemaattinen ja kaikki liiketoiminnat kattava toimenpideohjelma.

  Matkustajaliikenne vastasi kiristyvään kilpailuun monin tavoin. Lähiliikenne eriytettiin omaksi yksikökseen kesäkuussa liiketoiminnan tehostamiseksi. Pohjolan Liikenteen pikavuorokonsepti uudistettiin vastaamaan paremmin kilpailua. Merkittävä uudistus oli uusien Duetto-ravintolavaunujen käyttöönotto tammikuussa 2014. Kaikki 26 uutta ravintolavaunua ovat käytössä vuoden 2015 aikana. Uusista vaunuista voit lukea täältä .