• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema

  Vuosi 2014 oli VR-konsernille taloudellisesti hyvä huolimatta haastavasta taloustilanteesta. Vertailukelpoinen liikevaihto laski edellisvuodesta kaikissa divisioonissa, mutta liiketoiminnan tulos parani kustannustehokkuuden ansiosta. Logistiikka ja infra paransivat liikevoittoaan, ja matkustajaliikenne ylsi vuoden 2013 tasolle.

  Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 367,2 miljoonaa euroa (1 421,2 milj. € vuonna 2013) ja laski edellisvuodesta 3,8 prosenttia. Vertailukelpoisuutta vuoteen 2013 heikentää Corenet Oy:n 4.11.2013 toteutunut myynti. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,3 prosenttia vuodesta 2013.

  Konsernin liikevoitto oli 90,4 miljoonaa euroa (70,6 milj. €) ja tilikauden voitto 67,6 miljoonaa euroa (65,3 milj. €). Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden myyntivoittoja, joiden vaikutus liikevoittoon oli 23,9 miljoonaa euroa (19,0 milj. €). Kertaluontoisista eristä puhdistettu operatiivinen liikevoitto parani vuodesta 2013 lähinnä tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

  Matkustajaliikenteen liikevaihto jäi alle edellisen vuoden toteuman. Vuoden liikevaihto oli 566,3 miljoonaa euroa (568,0 milj. €). Liikevaihto laski vuoden aikana 0,3 prosenttia, johon sisältyy junaliikenteen liikevaihdon laskua 3,4 prosenttia ja linja-autoliikenteen kasvua 20,1 prosenttia. Liikevaihdon kehityksestä huolimatta onnistuneiden myyntikampanjoiden ansiosta matkustajamäärien lasku pystyttiin kuitenkin pitämään melko pienenä. Tarkan kulukurin ja toteutettujen tehostamistoimien tukemana divisioonan tulos (32,8 milj €) oli lähes samalla tasolla kuin 2013, jota voidaan pitää kohtuullisena näissä haastavissa olosuhteissa. Linja-autoliikenteen kasvussa näkyy menestys pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen tarjouskilpailuissa. Matkustajaliikenteessä tehtiin 103,9 miljoonaa matkaa vuonna 2014, kasvua vuoteen 2013 verrattuna oli 5,6 prosenttia. Junaliikenteen matkat (68,3 miljoonaa matkaa) laskivat edellisvuodesta 1,5 prosenttia, autoliikenteen matkat (35,6 miljoonaa matkaa) kasvoivat 22,5 prosenttia. Ravintolapalveluita junissa ja asemilla tarjoavan Avecran liikevaihto laski 3,6 prosenttia ja oli 32,8 miljoonaa euroa (34,0 milj. €).
  VR-konsernin logistiikan kuljetukset koostuvat lähes kokonaan kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden sekä metalli- ja kemianteollisuuden raaka-aineista ja tuotteista. Logistiikan kokonaiskuljetukset vuonna 2014 säilyivät edellisen vuoden tasolla ja olivat 42,2 miljoonaa tonnia (42,0 miljoonaa tonnia).

  Logistiikan liikevaihto oli 435,3 miljoonaa euroa ja laski 1,5 prosenttia vuodesta 2013 (441,9 milj. €). Rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia, mutta autoliikenteen liikevaihto laski 8,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Logistiikka kirjasi vuoden 2014 tulokseen 4,3 miljoonan euron kuluvarauksen Talvivaaran taloudelliseen riskiin liittyen. Rautatielogistiikan täsmällisyys kehittyi positiivisesti vuonna 2014 ja oli 93,2 prosenttia (tavoitetaso 30 min toleranssilla 90 %).
  Infran liikevaihto pieneni 7,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 314,0 miljoonaa euroa (340,3 milj. €). Liikevaihto laski erityisesti rakentamisen liiketoiminnassa. Tämä johtui pääosin Suomen valtion radanpidon rahoituksen vähentymistä sekä kiristyneestä kilpailusta varsinkin rakentamisurakoissa.

  Liikevaihdon laskusta huolimatta infra paransi kannattavuuttaan huomattavasti vuoden 2014 aikana. Kannattavuutta pystyttiin parantamaan lähes kaikissa liiketoiminnoissa. Koneliiketoiminta eriytettiin omaksi liiketoiminnakseen vuoden 2014 alussa.

  Konsernin rahoitusasema säilyi vahvana koko tilikauden. Likvidit varat olivat vuoden lopussa 331,0 miljoonaa euroa (265,3 milj. €) Likvidit varat keskimäärin vuoden aikana olivat 224,0 milj. €. Tilinpäätöshetkellä VR-Yhtymällä ei ollut liikkeelle laskettuja yritystodistuksia.

  Vuodelta 2013 konserni maksoi osinkoja 30 miljoonaa euroa.

  Liitetietojen kohdassa [24] on esitetty muut tunnusluvut.

  Oma pääoma

  Yhtiöllä on 2 200 000 osaketta. Yhtiön osakepääoma on 370 013 438,22 euroa.