VR Group - strategia

VR Groupin strategia

Strategiamme koostuu neljästä osa-alueesta:

  • Toimiva perusta
  • Asiakaslähtöisyys
  • Kilpailukyky
  • Kasvu

VR Groupissa vastuullisuus on integroitu osaksi konsernistrategiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että strategisia päätöksiä tehtäessä vastuullisuusnäkökulma otetaan aina huomioon. Katso lisää osiosta: VR Group vastuullisena yrityksenä ja VR Groupin www-sivuilta.