• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Sisäiset palvelut

  Sisäiset palvelut tukevat VR Groupin liiketoimintoja.

  Kunnossapitoyksikkö tarjoaa rautatiekaluston kunnossapidon palveluja pääasiassa VR Groupin liiketoiminnoille ja tukiyksiköille. Asiakkaita ovat lisäksi osakkuusyritykset Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Oy Karelian Trains Ltd. Kunnossapito huolehtii rautatiekaluston kunnossapidosta kuudella varikolla ja kahdella konepajalla. Kunnossapitoyksikköön kuuluva VR Teknologia tarjoaa kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja sen järjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta.

  Junaliikennöinti tuottaa sisäisiä palveluja VR Groupin liiketoiminnoille sekä vastaa veturi- ja veturinkuljettajapalveluista sekä joistakin konsernin yhteisistä suunnittelutehtävistä. Lisäksi junaliikennöintiin kuuluu operaatiokeskus, joka vastaa junaliikenteen häiriötilanteiden johtamisesta.

  Junaliikennöinnin tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin matkustajaliikenne ja VR Transpoint sekä kaluston kunnossapitopalvelut.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta.